panel

Dyslexieonderzoek

Om een leerling aan te melden voor dyslexieonderzoek hebben wij een aantal gegevens nodig. De school verzamelt de LOVS gegevens, de handelingsplannen van het afgelopen anderhalf jaar en vult het Intake vragenlijst Basisschool Dyslexie (leerlingdossier) in, ouders vullen de Intake vragenlijst Ouders  in. De documenten zijn op deze pagina te vinden. Het hele pakket kun je opsturen naar ZIEN in de Klas, per post of per mail.

Wanneer we een compleet dossier ontvangen, wordt deze inhoudelijk gescreend om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede zorg. Daarbij houden we ons vast aan de volgende voorwaarden:

* De leeftijd van de leerling moet tussen de 7 en 12 jaar zijn.
* De leerling scoort 3x E/V- op DMT (Drie minuten toets) of
3x D/V op DMT en 3x E/V- op SVS (Cito Spelling) of Cito Spelling 3.0. Hierbij gelden alleen de hoofdmetingen (januari-juni).
* De school heeft gedurende 6-12 maanden, 3x per week 20 minuten extra begeleiding geboden op zorgniveau 2 (eerste half jaar) en 3 (tweede half jaar).
* Als er sprake is van E/V- scores op de DMT dan is 3×20 min extra begeleiding op lezen voldoende.
* Is er sprake van D/V scores op DMT en E/V-  scores op Spelling, dan moet er op lezen 3×20 minuten en op spelling 3×20 minuten extra begeleiding zijn gegeven.
* Is er sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit), dan moet deze onder controle zijn.

Indien een leerling in aanmerking komt voor de vergoede zorg, wordt het onderzoek volledig door de gemeente vergoed. Wanneer een leerling niet in aanmerking komt voor de vergoede zorg, maar er wel vermoedens bestaan van dyslexie, zal de optie van een particulier onderzoek besproken worden met de aanmelder.

De orthopedagoog plant samen met school en ouders een intakegesprek en het onderzoek in. Het dyslexieonderzoek neemt 1 of 2 dagdelen in beslag. We komen naar de school van de leerling toe om het onderzoek af te nemen. Zo vindt het onderzoek in een voor de leerling veilige omgeving plaats.

De gegevens van het onderzoek worden door de orthopedagoog en de hoofdbehandelaar samen geanalyseerd. Hieruit blijkt of er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) en of een leerling in aanmerking komt voor het vergoede behandeltraject. De diagnosticus schrijft een verslag met gerichte adviezen, deze worden besproken in een eindgesprek met zowel ouders als school.

ZIEN in de Klas © 2018, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly