panel

Mirte van der Leeuw

NVO Orthopedagoog / Dyslexiebehandelaar / Onderwijskundig Adviseur

DOWNLOAD CV

Vriendelijk, Teamspeler, Gedreven

Mirte werkt als orthopedagoog/dyslexiebehandelaar/onderwijskundig
adviseur bij ZIEN in de Klas. Daarnaast heeft zij een coördinerende functie
binnen de afdeling dyslexie. Mirte is als vaste schoolbegeleider verbonden aan
enkele scholen. Haar werkzaamheden bestaan onder andere uit consultatieve
leerlingbegeleiding, het ondersteunen van schoolteams bij het waarborgen van
het handelingsgericht werken, verzorgen van arrangementen op school en het
uitvoeren van dyslexie- en psychodiagnostisch onderzoek.
Zij hecht veel waarde aan een positieve samenwerking tussen
school, ouders en het kind. Daarbij vindt Mirte het belangrijk het kind zoveel
mogelijk te betrekken in het zoeken naar oplossingen en met name ook opzoek te
gaan naar de sterke kanten (talenten) van het kind; kijken naar mogelijkheden
en naar ‘wat werkt’!

Mirte heeft, na het behalen van haar propedeuse HBO Pedagogiek,
Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, met als
afstudeerrichting leerlingenzorg. Gedurende haar master heeft ze stage gelopen
bij een Dyscalculie Expertisecentrum, gericht op de diagnostiek van
leerproblemen. Voordat Mirte bij ZIEN in de Klas kwam, heeft ze naast vele stages
in het basisonderwijs, basisschoolbegeleiding gegeven en gewerkt als test
assistent binnen het speciaal onderwijs.

All posts by Mirte van der Leeuw

ZIEN in de Klas © 2017, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly