panel

5 Tips voor een postieve groepsvorming

29jun

1. Richt je op de gewenste toekomst en maak een plan

Bedenk aan het begin van het schooljaar hoe je zou willen dat het aan het eind van het schooljaar zal gaan in je groep. Wat zou je aan het eind willen zien, horen en voelen in je klas? Wanneer ben je tevreden? Stel jezelf de vraag wat je gaat doen om samen met de groep te zorgen voor een gelukkige klas. Maak samen met de leerlingen (zie punt 2) een plan.

Oplossingsgerichte droomvraag (ook goed te gebruiken in de klas)
Stel je voor je gaat slapen en in die nacht gebeurt er een wonder. In je klas zijn alle problemen opgelost. Je gaat naar school en weet niet dat dat wonder is gebeurd. Wat merk je, wat is er anders? Wat nog meer?

 

2. Betrek de leerlingen bij het plan om er een fijne klas van te makennb1
Ga met de leerlingen in gesprek over wat zij willen bereiken en leren om er een fijne klas van te maken. Bespreek ook met de leerlingen wanneer zij tevreden zijn over hoet het gaat. Kijk bijvoorbeeld samen in de glazen bol. Of laat leerlingen een zelfportret met daarin de doelen van de leerling voor dit jaar Je kunt de leerlingen via de placemat methodiek laten nadenken over de vraag ; “Hoe worden wij een fijne/ leuke/ gelukkige klas?

nb2

 

3. Betrek ouders om te komen tot positieve groepsvorming

Ga tijdens de kennismakingsavond in gesprek met ouders en vertel ze over het plan wat jullie hebben opgesteld. Betrek ouders door hen ook in een glazen bol te kijken. Vraag hen om tips en laat ze nadenken over wat zij zelf kunnen doen. Wissel onderlinge verwachtingen uit en wees hierin helder naar ouders toe.

4. Vergroot de onderlinge betrokkenheid
Zet in op samenwerken en hanteer het uitgangspunt in de klas; “Samen leer je meer”. Zorg voor een sfeer waarin leerlingen elkaar helpen. En betrek leerlingen ook bij het aanleren van vaardigheden, door ze al supporter een rol te geven. Zet regelmatig coöperatieve werkvormen in.

5. Let op alles wat er goed gaat in je groep en zet je positieve bril op!
Alles wat je aandacht geeft groeit, dus geef zo min mogelijk aandacht aan negatieve aandacht. Richt je op alles wat er al goed gaat en controleer je groep positief (verhouding 1 correctie: 4 complimenten). Waardeer en zie alle leerlingen in je klas en zorg voor een positieve band met alle leerlingen. Gebruik een beloningssysteem en zie dit als een systeem om zelf positief te blijven.nb4

Negeer ongewenst gedrag zo veel mogelijk (negeren kan niet meer als het te storend is voor de groep en als er sprake is van onaanvaardbaar gedrag zoals bijvoorbeeld fysiek geweld). Corrigeer dan effectief; wees mild, neutraal, t liefst in de buurt van de leerling en zet de reactieprocedure in.

nb3

Geef een reactie

ZIEN in de Klas © 2018, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly