panel

6 Tips voor een positieve groepsvorming

03sep

1. Richt je op de gewenste toekomst en maak een plan
Bedenk aan het begin van het schooljaar hoe je zou willen dat het aan het eind van het schooljaar zal gaan in je groep. Wat zou je aan het eind willen zien, horen en voelen in je klas? Wanneer ben je tevreden? Stel jezelf de vraag wat je gaat doen om samen met de groep te zorgen voor een gelukkige klas. Maak samen met de leerlingen (zie punt 2) een plan.

Oplossingsgerichte droomvraag (ook goed te gebruiken in de klas)

Stel je voor je gaat slapen en in die nacht gebeurt er een wonder. In je klas zijn alle problemen opgelost. Je gaat naar school en weet niet dat dat wonder is gebeurd. Wat merk je, wat is er anders? Wat nog meer?

2. Betrek de leerlingen bij het plan om er een fijne klas van te maken
Ga met de leerlingen in gesprek over wat zij willen bereiken en leren om er een fijne klas van te maken. Bespreek ook met de leerlingen wanneer zij tevreden zijn over hoe het gaat. Kijk bijvoorbeeld samen in de glazen bol. Je kunt de leerlingen via de placemat methodiek laten nadenken over de vraag ; “Hoe worden wij een fijne/ leuke/ gelukkige klas?”

Stel een aantal concrete groepsdoelen op. Bedenk samen met de leerlingen hoe je deze doelen evalueert. Probeer dit visueel en zichtbaar in de groep te doen. De vooruitgang op de groepsdoelen is zo ook te delen met ouders (zie punt 4).

3. Heb oog voor individuele behoeften en doelen binnen de groep
Naast groepsdoelen hebben leerlingen ook persoonlijke doelen. Deze komen vaak voort vanuit hun eigen behoeften.  Heb oog voor waar deze behoeften wel of niet aansluiten bij de groepsbehoeften. 

nb1Om eigen behoeften en doelen in beeld te krijgen, kun je de leerlingen bijvoorbeeld vragen om de eerste week op te schrijven welke 3 niet-vakgerelateerde leerpunten ze hebben en op welke 3 manieren jij ze hierbij kunt helpen. Dit kun je vervolgens visueel mak

en door gebruik te maken van een doelenthermometer of door leerlingen een zelfportret te laten maken, met daarin zijn of haar persoonlijke doelen. 

4. Betrek ouders om te komen tot positieve groepsvorming
Ga tijdens de kennismakingsavond in gesprek met ouders en vertel ze over het plan wat jullie hebben opgesteld. Betrek ouders door hen ook in een glazen bol te laten kijken. Vraag hen om tips en laat ze nadenken over wat zij zelf kunnen doen. Wissel onderlinge verwachtingen uit en wees hierin helder naar ouders toe. Houd ouders op de hoogte door de evaluaties op de groepsdoelen zichtbaar te maken in de groep of met hen te delen.

5. Vergroot de onderlinge betrokkenheid
Zet in op samenwerken en hanteer het uitgangspunt in de klas; “Samen leer je meer”. Zorg voor een sfeer waarin leerlingen elkaar helpen. Zet regelmatig coöperatieve werkvormen in. Heb oog voor individuele kwaliteiten en benut deze, zodat leerlingen als supporter elkaar kunnen helpen bij het aanleren van vaardigheden en bij het behalen van eigen individuele doelen (zie punt 3). 

6. Let op alles wat er goed gaat in je groep en zet je positieve bril op!
Alles wat je aandacht geeft groeit, dus geef zo min mogelijk aandacht aan negatieve aandacht. Richt je op alles wat er al goed gaat en controleer je groep positief (verhouding 1 correctie: 4 complimenten). Waardeer en zie alle leerlingen in je klas en zorg voor een positieve band met alle leerlingen. Gebruik een beloningssysteem en zie dit als een systeem om zelf positief te blijven.

Negeer ongewenst gedrag zo veel mogelijk (negeren kan niet meer als het te storend is voor de groep of als er sprake is van onaanvaardbaar of onveilig gedrag). Corrigeer dan effectief; wees mild, neutraal, het liefst in de buurt van de leerling. Zet bijvoorbeeld de reactieprocedure in.

Wil je meer weten over groepsvorming? Volg onze e-learning Groepsvorming in de ZIEN-academy!

Geef een reactie

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly