panel

Lees mee met onze onderwijsadviseurs Nienke en Selma

15mei

Door Selma Huitema:
Als onderwijsadviseurs begeleiden wij regelmatig coachingstrajecten van intern begeleiders. Bijvoorbeeld om aan de veranderende rol van de intern begeleider invulling te geven. Waarbij de coaching van leraren, een stap verder dan begeleiden, een belangrijke plek heeft gekregen. Als basis tijdens deze coachingstrajecten werken we wij oplossingsgericht. Aan de ene kant om de denkkracht van de intern begeleider te vergroten en te activeren. Aan de andere kant om de intern begeleider te inspireren de oplossingsgerichte technieken ook te gebruiken tijdens de coaching van de leraren om op deze manier eigenaarschap van de leraar te vergroten. Een belangrijk aspect hierbij is vertrouwen hebben in de ander en durven los te laten. Lees hieronder wat Veronica Fierro, intern begeleider van basisschool het Bovenland, antwoordde op de vraag wat een coachingssessie haar had opgeleverd.

Wat heeft het mij opgeleverd?

  •  De antwoorden heeft de ander, (dit besef geeft mij zoveel lucht), ik hoef me niet nog meer te verdiepen, nog meer kennis te krijgen. Het antwoord moet ik niet zoeken in boeken maar die moet ik bij de leerkracht zoeken. Door te oefenen met vragen stellen, door activerende vragen te stellen aan de leerkracht, ontdekken we gezamenlijk wat het antwoord is. Daar ga ik ze bij helpen. En hier gaat “ik weet het ook niet” mij bij helpen. Door de overtuiging dat het antwoord bij de ander ligt, ga ik die vinden. Daarvoor moet ik meer geduld hebben en niet alles nu, snel en tegelijk willen. En realiseren dat de ander eigenaar is.

Verder:

  •  Ik zie dat ik de leerkrachten al activeer door ze in hun kracht te zetten, dit is een sterke kant van mij.
  •  Ik zie dat de leerkracht zich gezien en gehoord voelt door de manier waarop ik in gesprek ga met ze
  •  Inzicht in activerende vragen die mij gaan helpen om de denkkracht van de lkr. te vergroten  

 

 

Door Nienke Bolderheij:
Als onderwijsadviseurs begeleiden wij regelmatig leraren die voor een klas staan waar de sfeer niet prettig is en waar negatieve communicatie de boventoon voert. Tijdens deze coachingstrajecten zetten wij veelvuldig de door ZIEN in de Klas ontworpen lessencyclus ‘Oplossing in de Klas’ in. Deze methode geeft leerkrachten handreikingen om de negatieve spiraal te doorbreken. Oplossing in de Klas is gebaseerd op de werkwijze oplossingsgericht werken. Tijdens deze lessen ben je bezig met het bevorderen van het eigenaarschap van de leerlingen, maar ook van de leraar. Tevens heeft de onderwijskundig adviseur, in samenwerking met school, eveneens het doel om de ouders zoveel mogelijk bij het traject te betrekken: Op naar educatief partnerschap! Naar aanleiding van een traject in een combinatiegroep in Amsterdam, kreeg onderwijsadviseur Nienke het volgende als feedback:

Quote leerling uit groep 6:
Ik vond de lessen van Oplossing heel fijn, in het begin van dit jaar durfde ik minder mijn mening te geven. Maar omdat we daar nu veel mee geoefend hebben, durf ik veel beter mijn mening te geven.’

Mail van ouders, jongen uit groep 6:
‘Ik wil jullie namens het gehele gezin bedanken voor de aanpak van jullie wat betreft de onrust in de klas. Wij zijn zeer tevreden hoe dit opgepakt is door jullie allemaal. Wij begrijpen van onze zoon dat het nu beter gaat in de klas en dat hij anders (beter) kan reageren als er wat gebeurt. Daar zijn wij blij mee, onze zoon voelt zich weer helemaal veilig in de klas.’

Geef een reactie

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly