panel

Dyscalculie Onderzoek

Om een leerling aan te melden voor dyscalculie onderzoek hebben wij een aantal gegevens nodig. De basisschool verzamelt de LOVS gegevens, de handelingsplannen en vult het document ‘Intakevragenlijst Dyscalculie Basisschool’ in. Ouders vullen het document ‘Intakevragenlijst Dyscalculie Ouders’ in.  Het Voortgezet Onderwijs vult het document ‘intakevragenlijst dyscalculie VO school’ in en voegt daarbij de cijferlijst en de LOVS gegevens van de basisschool toe. Daarnaast vullen ouders het document ‘Intakevragenlijst Dyscalculie VO Ouders’ in.  

Alle in te vullen documenten zijn op deze pagina te vinden. De gehele aanmelding kun je verzenden naar info@zienindeklas.nl. Wanneer we een compleet dossier ontvangen, wordt deze inhoudelijk gescreend om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor onderzoek. Daarbij houden we ons aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarden basisonderwijs:

  • De leerling zit minimaal in eind groep 5.
  • De leerling scoort 3x achter elkaar een E/V-score op de Cito Rekenen,
  • De school heeft gedurende 6-12 maanden, 60 minuten per week extra begeleiding geboden, op zorgniveau 2 (eerste half jaar) en 3 (tweede half jaar).

Voorwaarden Voortgezet Onderwijs:

  • De leerling zit in leerjaar 1,2 of 3 van het Voortgezet Onderwijs.
  • In de LOVS-gegevens van het basisonderwijs komen achterstanden in het rekenen naar voren.
  • Er is een discrepantie zichtbaar in de resultaten van rekenen en wiskunde ten opzichte van de overige vakken.
  • Bij de screening wordt bekeken of intelligentieonderzoek een noodzakelijke stap is voor de onderkenning van dyscalculie.

De orthopedagoog plant samen met school en ouders het onderzoek in. Het dyscalculie onderzoek neemt 2 dagdelen in beslag. Het onderzoek vindt bij voorkeur op de eigen school van de leerling plaats. De gegevens van het onderzoek worden door de orthopedagoog en de hoofdbehandelaar samen geanalyseerd. Hieruit blijkt of er sprake is van dyscalculie. De diagnosticus schrijft een verslag met gerichte adviezen, deze worden besproken in een eindgesprek met ouders. Wanneer ouders daarvoor akkoord geven, sluit school bij dit gesprek aan.

ZIEN in de Klas © 2020, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly