panel

Dyslexie

Bij ZIEN in de Klas kun je terecht met al je vragen over dyslexie. We hebben een team van ervaren orthopedagogen met veel kennis over dyslexie. Al onze orthopedagogen zijn geregistreerd bij het NVO. We zijn in het bezit van het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. We bieden zowel particuliere zorg als vergoede dyslexiezorg. We werken volgens de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland en het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2006 CVZ. Een voorbeeld handelingsplan voor de te bieden hulp op ON2 en 3 vind je hier.

De wachttijd voor dyslexieonderzoek en dyslexiebehandeling bedraagt momenteel: geen wachttijd.
Klik hier om te zien in welke gemeenten ZIEN in de Klas actief is voor wat betreft de vergoede dyslexiezorg.
Klik voor meer informatie op ‘Dyslexieonderzoek’ , ‘Dyslexiebehandeling’, volg de Dyslexie Facebookpagina voor dagelijkse updates, ideeën en nieuwtjes rondom dyslexie of neem via de mail contact met ons op.

Tijdelijke aanpassing toelatingscriteria EED
Tijdens het onderwijs op afstand is het niet altijd gelukt hulp op ondersteuningsniveau 3 goed voort te zetten. Om de continuïteit in de dyslexiezorg te garanderen en leerlingen niet onnodig lang te laten wachten op de juiste zorg, heeft het NKD een aangepaste richtlijn uitgegeven. Hiermee kunnen leerlingdossiers per direct worden aangemeld. We hebben deze richtlijn visueel gemaakt. Let op: elke gemeente en/of poortwachter kan andere (strengere) eisen hanteren.

Overzicht gemeenten/regio’s en gehanteerde richtlijnen (d.d. 11-6-2020)

 • De volgende gemeenten/regio’s hanteren onze richtlijn (en daarmee die van het NKD):
  Amsterdam/Diemen, Apeldoorn, Lekstroom, Lelystad, Utrecht (stad), Utrecht West (Stichtse Vecht, Montfoort, Ronde Venen)
 • De volgende gemeenten/regio’s volgen de richtlijn van Dyslexie Centraal en eisen daarmee dat de laatste periode van ON3 eerst wordt afgerond op school, tot overgegaan kan worden tot aanmelding:
  Aalsmeer, Amstelveen
 • De volgende gemeenten/regio’s hanteren géén alternatieve richtlijn:
  Amersfoort (hanteert alleen NKD richtlijn bij hoge uitzondering), Utrecht Zuid-Oost
 • Bij de volgende gemeenten/regio’s is nog onduidelijk welke richtlijn zij hanteren:
  Breda, Den Haag, Gooi en Vechtstreek, Waterland (Zaanstreek), West Friesland

Coronamaatregelen dyslexiezorg
Alle dyslexiebehandelingen worden momenteel digitaal voortgezet. Onze ervaringen hiermee zijn erg positief. Met dank aan ouders en kinderen. We werken met een beveiligde beeldbelmethode die voldoet aan de normen van ISO/IEC 27001 en NEN 7510 en is AVG proof.
Dyslexieonderzoeken vinden onder strikte voorwaarden plaats op scholen of op locatie van ZIEN in de Klas. Als de leerling en de onderzoeker, en de omgeving van beiden, zonder klachten zijn en zich er comfortabel bij voelen, kan het onderzoek fysiek doorgaan. De richtlijnen van het RIVM en het NKD worden hierbij gevolgd. In uitzonderingsgevallen wordt een onderzoek door de omstandigheden verplaatst naar later moment.

Heb je vragen over de maatregelen die wij nemen in onze dyslexiezorg? Neem gerust contact op met ons. 

 

ZIEN in de Klas © 2020, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly