panel

Dyslexiebehandeling

Bij ZIEN in de Klas kunt u terecht voor (vergoede) dyslexiebehandeling.
Waarom kiezen voor dyslexiebehandeling van ZIEN in de Klas?
  • De behandeling vindt op de eigen school (of op een locatie in de buurt) plaats, zodat de leerling in een voor hen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Zo mist een leerling zo weinig mogelijk belangrijke onderwijstijd.
  • In de behandeling wordt er gebruik gemaakt van de door ons ontwikkelde methode Leren Lukt. Leren Lukt is ontwikkeld op basis van effectief bewezen aspecten vanuit jarenlange praktijkervaring en gebaseerd op recente ontwikkelingen vanuit de wetenschappelijke literatuur. In de methode Leren Lukt worden leerlingen ondersteund in het traject naar meer eigenaarschap. De leerling leert eigenaar te worden van zijn of haar leertraject door middel van schaalvragen en inzicht in eigen voortgang. Bovendien worden er aantrekkelijke en motiverende materialen gebruikt.
  • Een goede samenwerking tussen school, ouders en behandelaar zijn essentieel voor het behalen van de beste resultaten. Onze behandelingen duren 45 minuten, vinden wekelijks op een vast tijdstip plaats en we moedigen ouders aan bij de behandelingen aanwezig te zijn. In de behandelingen wordt huiswerk meegegeven waar de leerling samen met ouders aan kan werken tussen de behandelingen door. De behandelaar houdt korte lijntjes met de leerkracht zodat de aanpak klas en in de behandeling zo goed mogelijk op elkaar afgestemd wordt.

Hoe zorgen we daarvoor:

  • Startgesprek en tussentijdse evaluaties met alle betrokkenen.
  • Regelmatige aanwezigheid van ouders bij de behandelingen voor optimale afstemming van de aanpak.
  • Het online dossier geeft up to date informatie over de behandeling aan ouders en school.

Wist je dat:

  • De behandelaren orthopedagoog of kinderpsycholoog zijn?
  • Richtlijnen van Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) en Stichting Dyslexie Nederland (SDN) worden gehanteerd?
  • Leerlingen die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg ook bij ons behandeld kunnen worden?
  • Wij in samenwerking met de Erasmus Universiteit onderzoek doen naar onze behandelingen?

Onderzoek naar onze behandelingen
De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek aan de Erasmus Universiteit laten zien dat onze behandelingen effectief zijn. Dit betekent dat we met de behandelingen en onze methode Leren Lukt bereiken wat we hopen te bereiken: vooruitgang op gebied van lezen en spellen bij kinderen met ernstige dyslexie.

Ook komen er aanwijzingen uit het onderzoek naar voren dat er verschillen tussen jongens en meisjes zijn in de behandeling; dat zij een andere ontwikkeling door maken waar wij in onze behandelingen rekening mee moeten houden. Hier zullen we in verder onderzoek meer aandacht aan besteden. We hopen hier zoveel mogelijk praktische handvatten voor onze behandelingen uit te halen: hoe maken we deze behandelingen nóg effectiever voor alle leerlingen?

Andere onderwerpen die tijdens het onderzoek aan bod komen, zijn de mate waarin de motivatie en eigenaarschap van kinderen toenemen tijdens de behandeling. In onze methode zijn motivatie en eigenaarschap van de leerling een belangrijke focus. Wij zijn er van overtuigd dat een sterke intrinsieke motivatie en een hoge mate van eigenaarschap de leerling helpt te profiteren van de behandeling én beter om te leren gaan met dyslexie. Ons onderzoek is er dan ook op gericht om te bepalen op welke manier we de motivatie en het eigenaarschap bij leerlingen nog verder kunnen vergroten en daarmee de behandeleffecten en zelfredzaamheid te versterken.

Aanmelden voor dyslexiezorg
Wil je meer informatie over dyslexieonderzoek of dyslexiebehandeling? Dan kun je contact met ons opnemen via info@zienindeklas.nl, via ons telefoonnummer 030-2437682.

Aanmelden dyslexie behandellocatie
Mochten er op een school vier of meer leerlingen zijn die in aanmerking komen voor dyslexiezorg, dan kan de school aangemeld worden als behandellocatie.

Klik hier om te zien in welke gemeenten ZIEN in de Klas actief is voor wat betreft de vergoede dyslexiezorg.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly