panel

Dyslexieonderzoek

Om een leerling aan te melden voor dyslexieonderzoek hebben wij een aantal gegevens nodig. De school verzamelt de LOVS gegevens, de handelingsplannen van het afgelopen anderhalf jaar en vult het ‘Intakevragenlijst Dyslexie Basisschool’ document in, ouders vullen het document ‘Intakevragenlijst Dyslexie Ouders’ in. De documenten zijn op deze pagina te vinden. Het hele pakket kun je verzenden aan ZIEN in de Klas, het liefst per e-mail.

Wanneer we een compleet dossier ontvangen, wordt deze inhoudelijk gescreend om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede zorg. Daarbij houden we ons vast aan de volgende voorwaarden:

  • De leeftijd van de leerling moet tussen de 7 en 12 jaar zijn.
  • De leerling scoort 3x E/V- op DMT (Drie minuten toets) of
    3x D/V op DMT en 3x E/V- op SVS (Cito Spelling) of Cito Spelling 3.0. Hierbij gelden alleen de hoofdmetingen (januari-juni).
  • De school heeft gedurende 6-12 maanden, 3x per week 20 minuten extra begeleiding geboden op zorgniveau 2 (eerste half jaar) en 3 (tweede half jaar).
  • Als er sprake is van E/V- scores op de DMT dan is 3×20 minuten extra begeleiding op lezen voldoende.
  • Is er sprake van D/V scores op DMT en E/V-  scores op Spelling, dan moet er op lezen ingezet zijn op zorgniveau 2 en op spelling 3×20 minuten extra begeleiding op zorgniveau 3 zijn gegeven.
  • Is er sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit), dan moet deze onder controle zijn.
    Indien een leerling in aanmerking komt voor de vergoede zorg, wordt het onderzoek volledig door de gemeente vergoed. Wanneer een leerling niet in aanmerking komt voor de vergoede zorg, maar er wel vermoedens bestaan van dyslexie, zal de optie van een particulier onderzoek besproken worden met de aanmelder.

De orthopedagoog plant samen met school en ouders het onderzoek in. De hoofdbehandelaar neemt vervolgens contact op met ouders voor een telefonisch intakegesprek. Het dyslexieonderzoek neemt 1 of 2 dagdelen in beslag. Het onderzoek vindt bij voorkeur op de eigen school van de leerling plaats.

De gegevens van het onderzoek worden door de orthopedagoog en de hoofdbehandelaar samen geanalyseerd. Hieruit blijkt of er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) en of een leerling in aanmerking komt voor het vergoede behandeltraject. De diagnosticus schrijft een verslag met gerichte adviezen, deze worden besproken in een eindgesprek met ouders. Wanneer ouders daarvoor akkoord geven, sluit school later aan bij dit gesprek.

Klik hier om te zien in welke gemeenten ZIEN in de Klas actief is voor wat betreft de vergoede dyslexiezorg.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Bel, mail of vraag ons op de koffie, we denken graag met jullie mee.

ZIEN in de Klas © 2020, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly