panel

Dyslexieonderzoek

Aanmelding

Om een leerling aan te melden voor dyslexieonderzoek hebben wij een aantal gegevens nodig. Aanmelding gebeurt via het ZIEN Portaal, waarbij zowel ouders als school het intakeformulier invullen. De school is daarnaast verantwoordelijk voor het uploaden van de LOVS gegevens en de handelingsplannen van het afgelopen anderhalf jaar.

Een groot aantal gemeenten werkt met een poortwachter. De poortwachter screent alle dossiers in de betreffende gemeente. De aanmelding verloopt dan ook via de poortwachter. Wij ontvangen vervolgens na goedkeuring het dossier en kunnen het onderzoek uitvoeren.

Wanneer we het dossier zelf screenen en we een compleet dossier ontvangen, wordt deze inhoudelijk gescreend om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede zorg. Daarbij houden we ons aan de volgende voorwaarden (vanuit het Protocol 3.0.):

  • De leeftijd van de leerling moet tussen de 7 en 12 jaar zijn.
  • De leerling scoort 3x E/V- op DMT (Drie minuten toets). Hierbij gelden alleen de hoofdmetingen (januari-juni).
  • De school heeft gedurende 6-12 maanden, 3x per week 20 minuten extra begeleiding geboden op zorgniveau 2 (eerste half jaar) en 3 (tweede half jaar) op technisch lezen en in een groepje van maximaal 4 leerlingen. Een voorbeeld handelingsplan voor de te bieden hulp op ondersteuningsniveau 2 en 3 vind je hier.

Indien een leerling in aanmerking komt voor de vergoede zorg, wordt het dyslexieonderzoek volledig door de gemeente vergoed. Wanneer een leerling niet in aanmerking komt voor de vergoede zorg, maar er wel vermoedens bestaan van dyslexie, zal de optie van een particulier onderzoek besproken worden met de aanmelder. Voor een particulier onderzoek dient er eveneens sprake te zijn van ernstige achterstand en hardnekkigheid van de klachten. De kosten voor particulier onderzoek worden niet vergoed en zijn voor eigen rekening. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Onderzoekstraject 

Het dossier wordt vervolgens gekoppeld aan een diagnost. De diagnost plant samen met school en ouders het onderzoek in. Het dyslexieonderzoek neemt 1 of 2 dagdelen in beslag. Het onderzoek vindt bij voorkeur op de eigen school van de leerling plaats.

De gegevens van het onderzoek worden door de orthopedagoog en de regiebehandelaar samen geanalyseerd. Hieruit blijkt of er sprake is van Ernstige Dyslexie (ED) en of een leerling in aanmerking komt voor een vergoed behandeltraject. De orthopedagoog schrijft een verslag met gerichte adviezen. Het verslag wordt besproken in een eindgesprek met ouders en (bij voorkeur) school. Hierbij worden ouders voorafgaand aan het adviesgesprek alvast telefonisch op de hoogte gebracht van de uitslag. 

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. We denken graag met je mee!

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly