panel

Particulier dyslexieonderzoek

Om een leerling aan te melden voor particulier dyslexieonderzoek hebben wij een aantal gegevens nodig.
Stap 1: Ouders vragen bij school de LOVS gegevens en handelingsplannen van het afgelopen anderhalf jaar op.
Stap 2: Ouders sturen de aanvraag inclusief LOVS en de handelingsplannen naar info@zienindeklas.nl, o.v.v. particulier dyslexieonderzoek.

Stap 3: De aanvraag wordt inhoudelijk gescreend om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor de particuliere zorg. Daarbij houden we ons vast aan de voorwaarden conform Stichting Dyslexie Nederland. Dit betekent dat:

  • Er sprake moet zijn van een achterstand, op de DMT óf op de CITO Spelling toets, gedurende drie hoofdmeetmomenten (minimaal driemaal D-scores op de DMT of op CITO spelling).
  • De school heeft gedurende minstens 6 maanden, 3x per week 20 minuten extra begeleiding geboden, op zorgniveau 2 en 3, waarvan minstens 2 periodes van 8-10 weken op zorgniveau 3.
  • Is er sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit), dan moet deze onder controle zijn.
    Het kan zijn dat er nog aanvullende informatie nodig is van de school, de medewerker van ZIEN in de Klas neemt in dat geval rechtstreeks contact op met de school. Er wordt contact opgenomen met ouders door ZIEN in de Klas, zodra het hele dossier gescreend is.

Stap 4: Als de plannen in orde zijn en de leerling in aanmerking komt, wordt aanvullend aan ouders gevraagd de ‘Intakevragenlijst Dyslexie Ouders’ in te vullen en aan school de ‘intakevragenlijst dyslexie Basisschool’ in te vullen. De documenten zijn op deze pagina te vinden.
Stap 5: Ouders ontvangen een offerte voor dyslexieonderzoek. Als er reeds een intelligentiebepaling gedaan is in de afgelopen twee jaar, dan hoeft dit niet opnieuw.
Stap 6: Zodra de offerte geaccepteerd is, neemt de onderzoeker contact op om het onderzoek in te plannen.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Bel, mail of vraag ons op de koffie, we denken graag met jullie mee.

ZIEN in de Klas © 2020, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly