panel

Dyslexieonderzoek VO

Om een leerling aan te melden voor dyslexieonderzoek VO hebben wij een aantal gegevens nodig.

Stap 1: Ouders vullen de intakevragenlijst in en vragen bij de basisschool de LOVS gegevens en handelingsplannen van groep 1 t/m 8 op. Daarnaast voegen zij het rapport van groep 8 en eventuele verslaglegging van eerdere onderzoeken naar lezen en/of spelling toe. 

Stap 2: De mentor van de leerling vult de intakevragenlijst in en voegt het rapport van de leerling toe. Daarnaast verstrekt de mentor informatie waaruit blijkt dat de leerling de afgelopen 3-6 maanden extra hulp heeft ontvangen op lezen en/of spelling.

Stap 3: Één vakdocent (NE, EN, DU of FR) vult de intakevragenlijst in. 

De intakevragenlijsten zijn op deze pagina te vinden. Documenten kunnen worden gemaild naar info@zienindeklas.nl, o.v.v. dyslexieonderzoek VO. 

Stap 4: De aanvraag wordt inhoudelijk gescreend om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor de zorg. Voor de screening vragen wij €87,-. We houden ons bij het screenen vast aan de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een achterstand in vergelijking met de intelligentie en het leerrendement op overige vakken.
  • Zit de leerling in klas 1 of 2 → De leerling heeft gedurende 3 tot 6 maanden 1x in de week 60 minuten extra begeleiding ontvangen (op school of privé). Zit de leerling in klas 3 of hoger dan is extra hulp niet meer vereist.
  • Is er sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit), dan moet deze onder controle zijn.
    Het kan zijn dat er nog aanvullende informatie nodig is van de school of ouders. De medewerker van ZIEN in de Klas neemt in dat geval rechtstreeks contact op. Er wordt contact opgenomen met ouders door ZIEN in de Klas, zodra het hele dossier gescreend is.

Stap 5: Als de plannen in orde zijn en de leerling in aanmerking komt ontvangen school of ouders een offerte voor dyslexieonderzoek. Bij VMBO leerlingen is een intelligentieonderzoek vereist. Als er reeds een intelligentiebepaling gedaan is in de afgelopen twee jaar, dan hoeft dit niet opnieuw. Is er nog geen intelligentieonderzoek uitgevoerd, dan kan dit door ZIEN in de Klas worden gedaan. In een aantal gevallen kan de school hierin ook een rol spelen.

Kosten inclusief IQ onderzoek: €826,50
Kosten zonder IQ onderzoek: €739,50

Stap 6: Zodra de offerte geaccepteerd is, neemt de onderzoeker contact op om het onderzoek in te plannen.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Bel, mail of vraag ons op de koffie, we denken graag met jullie mee.

 

ZIEN in de Klas © 2020, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly