panel

Dyslexieonderzoek VO

Soms komt het voor dat er in het basisonderwijs nog geen ernstige achterstanden op lezen en spelling zichtbaar waren. Wanneer een leerling naar het voortgezet onderwijs gaat, komen de lees- en/of spellingsproblemen naar voren. Bijvoorbeeld als een leerling regelmatig in tijdnood komt bij het maken van taken in de les, tijdens het afnemen van toetsen of bij het huiswerk, met name bij de vreemde talen of bij vakken waarbij veel gelezen moet worden.  Indien het vermoeden bestaat dat een kind op het voortgezet onderwijs dyslexie heeft, kan een dyslexieonderzoek meer duidelijkheid geven over de onderliggende en verklarende factoren en de benodigde begeleiding.

Aanmelding

Om een leerling aan te melden voor dyslexieonderzoek VO hebben wij een aantal gegevens nodig. Aanmelding gebeurt via het ZIEN Portaal, waarbij zowel ouders als mentor het intakeformulier invullen.  Ouders zijn daarnaast verantwoordelijk voor het uploaden van de LOVS gegevens, de handelingsplannen  van de basischoolperiode en het rapport van groep 8. Ook wordt een vakdocent (NE, EN, DU of FR) gevraagd de benodige gegevens aan te leveren.

De aanvraag wordt inhoudelijk gescreend om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor de zorg. Voor de screening vragen wij €112,-. We houden ons bij het screenen vast aan de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een achterstand in vergelijking met de intelligentie en het leerrendement op overige vakken.
  • Zit de leerling in klas 1 of 2 → De leerling heeft gedurende 3 tot 6 maanden 1x in de week 60 minuten extra begeleiding ontvangen (op school of privé). Zit de leerling in klas 3 of hoger dan is extra hulp niet meer vereist.
  • Is er sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit), dan moet deze onder controle zijn.
    Het kan zijn dat er nog aanvullende informatie nodig is van de school of ouders. De medewerker van ZIEN in de Klas neemt in dat geval rechtstreeks contact op. Er wordt contact opgenomen met ouders door ZIEN in de Klas, zodra het hele dossier gescreend is.

Als de plannen in orde zijn en de leerling in aanmerking komt ontvangen school of ouders een offerte voor dyslexieonderzoek. Bij VMBO leerlingen is een intelligentieonderzoek vereist. Als er reeds een intelligentiebepaling gedaan is in de afgelopen twee jaar, dan hoeft dit niet opnieuw. Is er nog geen intelligentieonderzoek uitgevoerd, dan kan dit door ZIEN in de Klas worden gedaan. In een aantal gevallen kan de school hierin ook een rol spelen.

Kosten inclusief IQ onderzoek: €1064,-
Kosten zonder IQ onderzoek: €952,-

Zodra de offerte geaccepteerd is, neemt de onderzoeker contact op om het onderzoek in te plannen.

Het onderzoek vindt plaats op school of bij ons op kantoor in Maarssen. Aan de hand van de resultaten van het dyslexieonderzoek beoordelen we of er sprake is van dyslexie. De resultaten van het dyslexieonderzoek worden vastgelegd in een verslag.Bij het adviesgesprek ontvangen ouders altijd een verslag van het onderzoek.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. 

 

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly