panel

Workshop: HGW groeps- en leerlingbespreking zonder administratieve bende?

De workshop is voor intern begeleiders die groeps- en leerlingbesprekingen willen voeren dat past binnen de cyclus van handelingsgerichtwerken (HGW). In de workshop wordt onder andere aandacht besteed aan hoe je een zo’n effectief mogelijke bespreking kunt houden voor jou en de leerkracht en hoe je de administratieve last zo klein mogelijk kunt houden. Scrum is een werkwijze die hier heel goed bij aansluit!

Doel:
Kennis: handelingsgerichte gespreksvoering ten behoeve van een groeps- en leerlingbespreking. Hoe verhouden de groepsplannen zich tot schooldoelen, uitstroomperspectief en leerkrachtvaardigheden.
Vaardigheden: open vragen stellen, gericht op het doel van de bespreking en eigen leerdoel, onderdelen uit de scrum werkwijze om transparant, efficiënt en cyclisch samen te werken.

De workshop bestaat bij voorkeur uit minimaal twee bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst wordt kort de theorie aangeboden, de vertaling gemaakt naar praktijk in de school en een eigen leerdoel opgesteld. In de tweede bijeenkomst wordt er teruggeblikt op je leerdoel, ervaringen uitgewisseld en verdiept in de theorie en praktijk. Tussen de twee bijeenkomsten ga je vaardigheden oefenen en is er (digitaal) contact met de trainer.

Al onze workshops zijn op maat en kunnen bij jou op school of op het IB-netwerk gegeven worden. Voor meer informatie of vragen over deze workshop, neem gerust contact met ons op.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly