panel

Workshops Scrum: efficiënt werken in onderwijs

In het onderwijs werken we heel veel samen. We spreken met elkaar af welke taken er gedaan moeten worden en wie dat oppakt. Vervolgens gaat iedereen aan de gang en blikken we terug op de resultaten. In evalueren zijn we inmiddels allemaal keien geworden.

Maar wat als iemand zich niet aan de afspraken houdt? Of als het niet duidelijk is wie nu verantwoordelijk is voor een bepaalde taak? En hoe prioriteer je als er zoveel zaken zijn om aan te werken?

Workshops scrum in onderwijs

Afhankelijk van je wensen kunnen we (een deel van) jouw team leren om te werken met scrum. In een aantal workshops diepen we de werkwijze uit en gaan we gelijk praktisch aan de slag, zodat iedereen leert om lean en agile te werken. Je ziet het enthousiasme en de productiviteit gelijk omhoog gaan en de samenwerkingsrelatie wordt professioneler doordat het makkelijker wordt om feedback aan elkaar te geven.

Onze ervaring is dat het handig is om minimaal 4 keer gezamenlijk bij elkaar te komen voor workshops, daarnaast kan de trainer begeleiden bij het proces op maat. Dit kan ook binnen de schoolbegeleiding!

Wil je meer weten over de organisatie, kosten of heb je andere vragen? Neem dan even contact met ons op.

SCRUM?!

Wij werken steeds vaker met de scrum methodiek. We vinden het een ideale manier om het handelingsgerichte werken vorm te geven. Scrum is een van de belangrijkste innovaties in het proces van software ontwikkeling in de IT en wordt ook steeds groter in onderwijsland. Er zijn veel (VO) scholen die hun leerlingen laten werken met scrum en wij zien ook kansen voor schoolteams, directies en ib’ers in het primair onderwijs!

VAN LANGE TERMIJN NAAR KORT EN FLEXIBEL

Normaal gesproken maak je plannen voor langere perioden, denk aan je schoolplan, jaarplan, zorgplan, handelingsplan… Je bedenkt iets met elkaar, gaat dat uitvoeren en aan het eind evalueren. Vaak zijn er tussendoor allemaal zaken die de uitvoering van het plan beïnvloeden. Je hebt leerkrachten die met zwangerschapsverlof gaan, de directeur die een andere baan krijgt waardoor de visie van de school weer ter discussie staat, noem maar op. Factoren waardoor de plannen niet zo uitgevoerd worden als van te voren bedacht was, met dus ook een ander resultaat. Dat kan en moet anders:

Werken met scrum betekent lean en agile werken: klein, flexibel en behendig. Je kunt dus heel goed aanpassen aan verschillende situaties. Je krijgt meer grip en controle op wat je aan het doen bent, kunt gezamenlijk prioriteiten bepalen en je kunt flexibel omgaan met de hoeveelheid werk.

De essentie van scrum is dat je altijd openstaat om aanpassingen te doen aan je plan, zonder het doel uit het oog te verliezen. Tegelijkertijd werk je via een korte en voorspelbare cyclus aan de ontwikkelingen. Samenwerking met alle betrokkenen is dus heel belangrijk, want je stemt steeds met elkaar af of je nog op de goede koers bent met elkaar. Dit verhoogt ieders betrokkenheid. Daarnaast maak je het proces met scrum heel visueel door met post-it’s allerlei doelen en taken aan de muur te hangen. Je schrijft daarbij wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering, waardoor het heel overzichtelijk is wie welke taak oppakt voor welke termijn. Het helpt iedere betrokkene dus bij het nakomen van beloften. Je hebt korte bijeenkomsten, waarbij iedereen vertelt hoe zijn eigen taak binnen het project verloopt en wat hij nodig heeft van anderen.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly