panel

Gewenst Gedrag ZIEN

13apr

Wil jij met je team planmatig en doelgericht werken aan een positief pedagogisch klimaat op de school, zodat alle kinderen gelukkig zijn? Wil jij als leerkracht meer regie ervaren? Dan is het traject ‘Gewenst gedrag ZIEN’ iets voor jullie.

Onze collega’s Marian van Geffen, Marjolein Roozendaal en Ineke Vredeveld hebben een mooi traject ontwikkeld: Gewenst Gedrag ZIEN! Een schoolbreed begeleidingstraject waarbij samen oplossingsgericht gewerkt wordt aan gedrag. Binnen dit tweejarige traject op maat wordt aangesloten bij wat er al goed gaat, gedacht in kansen en mogelijkheden en zo toegewerkt naar de gewenste situatie.

Met ons traject ‘Gewenst gedrag ZIEN’, ontwikkelen wij met jouw school een gezamenlijke visie op gedrag en wordt je praktische toolbox gevuld. In het traject staat het pedagogisch handelen van de leerkracht centraal.

Samen gaan jullie op zoek naar jullie overtuigingen en hoe deze, wellicht onbewust, invloed hebben op het leerkracht handelen. Een groot onderdeel van het traject zal gaan over preventief handelen en daarmee het voorkomen van gedragsproblemen. Als onderdeel van het traject krijgen jullie de beschikking over de lessenserie ‘Wensen in de klas’. Een serie van vier lessen om de groepssfeer een boost te geven. Gewenst gedrag is te trainen. Vanuit leertheoretische principes kijken we naar het bekrachtigen van gewenst gedrag en het begrenzen van ongewenst gedrag. Ook staan de termen ‘regie’ en ‘verbinding’ centraal vanuit het gedachtegoed van Geweldloos verzet.

Het traject wordt volledig op maat vormgegeven. We kijken samen naar de invulling van de studiedagen op basis van jullie behoeften en inzichten die uit de klassenbezoeken naar voren komen. Zo zijn de dagen uit te breiden met  informatie over bijvoorbeeld Executieve Functies, kindgesprekken, traumasensitief lesgeven, mindset en/of gedragsstoornissen.

Aan het einde van het traject ligt er onder andere een schoolspecifieke kwaliteitskaart ­rondom gedrag en heeft iedere leerkracht aan de hand van de theorie en de praktische ­interventies een passend plan van aanpak voor de eigen groep ontwikkeld. Verder heeft ­iedere leerkracht een schatkist gevuld met technieken, strategieën en zicht op de eigen ­attitude.  

De volgende onderdelen komende gedurende het hele traject terug:

  • het opzetten van een leerteam gedrag
  • studiebijeenkomsten met het hele team
  • klassenbezoeken en coachingsgesprekken
  • oplossingsgericht aan de slag met de groep
  • ouderbijeenkomst(en) indien nodig
  • intervisies

Wat andere er van vonden

‘We zitten meer op één lijn met elkaar met het kijken naar gedrag. We zijn ons meer bewust van ons eigen handelen.’

‘Ik pas de quote ‘Het ijzer smeden als het koud is’ meer toe. Dat ik ook op een later moment op het ongewenste gedrag van een kind terug kan komen geeft mij rust en werkt goed.’

‘Zien en gezien worden!’

‘Ik spreek mijn verwachtingen van het gewenste gedrag meer uit en merk dat dit effect heeft. Herhaling is van wezenlijk belang.’

Gewenst gedrag ZIEN’ is een traject van twee jaar waarvan het tweede jaar voornamelijk gericht is op monitoring en borging. In de video hieronder zie je meer over het traject Gewenst gedrag ZIEN.

Is dit een traject dat op jouw school past? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via Info@zienindeklas.nl of  030 243 768 2.

Geef een reactie

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly