panel

Maak kennis met Lisanne!

01apr

Lisanne werkt als dyslexiebehandelaar/ -diagnosticus bij ZIEN in de Klas. Ze is altijd al geïnteresseerd geweest in het onderwijs en dat ze graag met kinderen wilde werken, stond al heel vroeg vast. Het geeft haar dan ook veel voldoening om leerlingen tijdens haar behandelingen steeds meer te zien groeien. In dit interview vertelt Lisanne onder andere over wat haar functie precies is, hoe een werkweek eruit ziet en waar ze energie van krijgt in haar werk.

Wie ben je en wat is je functie bij ZIEN in de Klas?
Ik ben Lisanne Naaktgeboren, 27 jaar oud, woonachtig in Amsterdam en sinds juni 2019 werkzaam bij ZIEN in de Klas als dyslexiebehandelaar/ -diagnosticus.

Wat houdt jouw functie precies in?
Ik voer screeningen en diagnostisch onderzoek uit en geef dyslexiebehandelingen. Eigenlijk ben ik dus bij het hele dyslexietraject betrokken. Daarnaast begeleid ik leerlingen met leerachterstanden op verschillende didactische gebieden. Momenteel doen we bij ZIEN in de Klas ook een effectiviteitsonderzoek naar de leesmotivatie en om te kijken hoe goed het lezen en spellen precies vooruit gaan door de behandeling. Samen met twee collega’s verzamel ik de toetsresultaten van de leerlingen die bij ons in behandeling zijn geweest en deze zetten we anoniem in een dataset. Vier masterstudenten gebruiken deze dataset om het onderzoek uit te voeren. Ik begeleid hen en zorg dat ze wegwijs raken met de dataset en kunnen meekijken met behandelaren of tijdens evaluatiemomenten. Ik doe dus heel veel verschillende dingen bij ZIEN in de Klas en dat maakt mijn functie zo leuk.

Waarom ben je dit werk gaan doen?
Het werken met kinderen en ze helpen waar nodig is iets wat heel erg bij mij past. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het onderwijs. Dat komt ook wel vanuit mijn moeder, die werkzaam was binnen het onderwijs en later bij een organisatie gespecialiseerd in leer- en ontwikkelingsproblemen, waaronder dyslexie. Mijn studies Psychobiologie en Psychologie waren toegespitst op leerproblemen, waaronder dyslexie, en bij mijn master lag de focus op kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Gaan werken als dyslexiebehandelaar was dus een logische stap.

Kun je iets vertellen over een dyslexiebehandeling?
Tijdens een dyslexiebehandeling zit ik 45 minuten samen met de leerling. We starten altijd met nakijken van het huiswerk. Daarna gaan we een tekst lezen welke afgestemd is op het niveau van de leerling. Hierbij leer ik de leerling verschillende leesstrategieën aan. Vervolgens bespreken we (eventuele) foutjes en indien een leerling ook op snelheid leest, gaan we na hoe lang de leerling over de tekst heeft gedaan. Dan stellen we gezamenlijk een doel op voor de volgende week, wanneer de leerling dezelfde tekst nog vier keer heeft gelezen. Een leerling heeft dus eigenaarschap over zijn of haar eigen vooruitgang. Bij het oefenen van spelling behandelen we een nieuwe regel of herhalen we een regel indien nodig. Daarna oefent de leerling met de spellingregel door middel van een dictee. Meestal doen we er ook een spelletje bij, zoals bijvoorbeeld een download van Leren Lukt of een spel uit de Spellenschat. Ter afsluiting lezen we vaak nog een stukje uit het leesboek van de leerling.

Hoe ziet jouw week er gemiddeld uit?
Momenteel heb ik één dag waarop ik bezig ben met diagnostische onderzoeken, screeningen en het uitwerken van verslagen. Één dag in de week ben ik werkzaam op drie verschillende scholen in de omgeving van Hoorn, waar ik dyslexiebehandelingen geef aan 2 á 3 kinderen per school. Ditzelfde doe ik één dag per week op een school in Lelystad. Ook geef ik twee ochtenden per week arrangementen op een school in Amsterdam-Noord. Tijdens zo’n arrangement geef ik leerlingen extra instructie voor rekenen, begrijpend lezen, spelling, gedrag of bijvoorbeeld hun werkhouding. Ik bespreek vooraf altijd met de intern begeleider van de school wat het precieze doel is en daar steek ik de begeleiding op in. In de middagen geef ik op dezelfde school nog dyslexiebehandelingen aan een aantal leerlingen.

Hoe ben je bij ZIEN terecht gekomen?
Eerder ben ik werkzaam geweest als dyslexiebehandelaar bij het IWAL/RID, maar daar zat ik niet op mijn plek. Ik ging op zoek naar een organisatie in de omgeving die ook iets met dyslexie deden. Bij ZIEN in de Klas had ik gelijk een goed gevoel. De missie sprak me erg aan en ik had gelijk een teamgevoel. Dat vond ik erg fijn!

Waar krijg jij energie van tijdens je werk?
Het geeft mij veel voldoening als ik een leerling tijdens de behandelingen steeds meer zie groeien. Het is zo mooi om te zien hoe een leerling in het begin moeite kan hebben met iets, maar gaandeweg steeds meer zelfvertrouwen krijgt en tot bloei komt. Ik vind het erg belangrijk om kinderen zoveel mogelijk succeservaringen te laten opdoen om zo hun plezier in leren te vergroten. Ook het contact met leerkrachten en ouders vind ik heel erg leuk.

Heb je ooit iets bijzonders of speciaals meegemaakt tijdens een behandeling?
Pas geleden had ik een leerling uit groep 8, die in een jaar tijd drie jaar in AVI-niveau vooruit ging met lezen. Een geweldige prestatie natuurlijk! Voor hem werkte het herhaald lezen op tempo erg goed en zijn inzet was fantastisch. Daarmee heeft hij zijn snelheid met lezen goed kunnen verbeteren. 

Wil je weten wat Lisanne of één van haar collega’s van ZIEN in de Klas voor jouw school kan betekenen? Dat kan! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Bel ons op 030-2437682 of mail naar info@zienindeklas.nl.

Geef een reactie

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly