panel

Annebel Mienis

Dyslexiebehandelaar en -diagnosticus

Positief, Verantwoordelijk, Analytisch

Annebel werkt sinds mei 2020 voor ZIEN in de Klas als dyslexiebehandelaar en -diagnosticus. Ze houdt zich bezig met het geven van dyslexiebehandelingen en het doen van diagnostiek op scholen in de regio Amsterdam. 

Annebel heeft de master ontwikkelingspsychologie afgerond op de universiteit van Amsterdam. Hierbij heeft ze stage gelopen in het speciaal onderwijs op cluster 3 scholen en daar als interim-schoolpsycholoog gewerkt. Hierna is Annebel gaan werken bij Lijn5 LVB- en jeugdhulp, waar ze veel ervaring heeft opgedaan met het werken met kinderen (en hun systeem) met een licht verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproblematiek en psychiatrie. Hierbij is het haar opgevallen hoe belangrijk het is om kinderen positief te benaderen en uit te gaan van hun krachten. In dit werk wilt ze dan ook vooral een positief zelfbeeld en plezier in het leren stimuleren. 

Annebel werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bij ZIEN in de Klas.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly