panel

Annemieke Bregman

NVO Orthopedagoog/ Onderwijskundig Adviseur

DOWNLOAD CV

Daadkrachtig, Deskundig, Enthousiast

Annemieke werkt als orthopedagoog/onderwijskundig adviseur bij ZIEN in de klas voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Ze is als vaste orthopedagoog verbonden aan een aantal scholen. Daarnaast is ze inzetbaar als interim intern begeleider, PBS-coach, trainer/coach voor mentoren en LOB-coaches of consultatieve leerlingenbegeleiding (arrangementen). Annemieke coacht leerlingen, leerkrachten, IB’ers en schoolteams op een handelingsgerichte en oplossingsgerichte wijze. Handelingsgericht werken en het voeren van gesprekken met leerlingen zijn belangrijke thema’s in haar werk.

Na het behalen van het PABO-diploma is Annemieke gaan werken binnen het regulier basisonderwijs. Na 8 jaar heeft ze de overstap gemaakt naar het lesgeven op de Fritz Redlschool, een cluster 4 school (Observatie en diagnostiek m.b.t. gedragsproblemen en psychiatrie). Nadat ze haar opleiding tot orthopedagoog heeft afgerond, heeft ze de overstap gemaakt naar de ambulante begeleiding. Naast het verzorgen van schoolbegeleidingen in het kader van de rugzak, was ze de vertegenwoordiger van cluster 4 binnen een startend samenwerkingsverband (Passenderwijs) en schoolcontactpersoon voor een grote GGZ instelling.

Wat Annemieke belangrijk vindt is contact maken met de mensen waarom het gaat. Vanuit het contact kan ze leerlingen, leerkrachten en teams coachen om hen (opnieuw) in hun kracht te zetten en plezier te laten ervaren in wat ze doen.

ZIEN in de Klas © 2019, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly