panel

Annemieke Bregman

NVO Orthopedagoog/ Onderwijskundig Adviseur

Daadkrachtig, Deskundig, Enthousiast

Annemieke werkt als orthopedagoog/onderwijskundig adviseur bij ZIEN in de klas voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Ze is als vaste orthopedagoog verbonden aan een aantal scholen. Daarnaast is ze inzetbaar als interim intern begeleider/zorgcoördinator en coach.

Annemieke is werkzaam op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau. Zo voert ze arrangementen uit, met als expertise talentontwikkeling (mhb), gedrag- en gedragsproblemen en voert ze maatwerktrajecten uit voor de begeleiding van thuiszitters. Op groepsniveau heeft ze veel ervaring met trajecten voor groepen waar het niet lekker loopt, denk hierbij aan onze oplossingsgerichte lessencyclus “oplossing in de klas” en de schoolbrede aanpak “Positive Behavior Support”.

Op schoolniveau kan je denken aan het implementeren van handelingsgericht werken binnen de school en het verbeteren van de zorgstructuur. Annemieke verzorgt trainingen op maat voor schoolteams. Ze kan scholen adviseren op het moment dat een leerling het bijna niet meer redt op school. Doordat ze goed op de hoogte is van de sociale kaart en de wettelijke mogelijkheden, kan Annemieke goed meedenken met zowel ouders als de school. Daarbij kijkt ze naar mogelijkheden binnen de huidige onderwijssetting en zoekt ze naar oplossingen die voor de leerling, ouders en school aanvaardbaar zijn.

Annemieke heeft ervaring opgedaan als leerkracht in het reguliere basisonderwijs (8 jaar), leerkracht in het speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen en psychiatrie, (6 jaar), ambulante begeleiding cluster 4, werkzaamheden binnen een startend samenwerkingsverband en schoolcontactpersoon voor een grote GGZ instelling. Sinds 2014 werkt ze bij ZIEN in de Klas.

Wat Annemieke belangrijk vindt is contact maken met de mensen waarom het gaat. Vanuit het contact kan ze leerlingen, leerkrachten en teams coachen om hen (opnieuw) in hun kracht te zetten en plezier te laten ervaren in wat ze doen.

Annemieke werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bij ZIEN in de Klas.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly