panel

Annemieke Bregman

NVO Orthopedagoog/ Onderwijskundig Adviseur

DOWNLOAD CV

Daadkrachtig, Deskundig, Enthousiast

Annemieke werkt als orthopedagoog/onderwijskundig adviseur bij ZIEN in de klas. Ze is als vaste orthopedagoog verbonden aan een aantal scholen. Daarnaast is ze inzetbaar als interim intern begeleider of voor consultatieve leerlingenbegeleiding (arrangementen). Annemieke coacht leerlingen, leerkrachten, IB’ers en schoolteams op een handelingsgerichte en oplossingsgerichte wijze.

Na het behalen van het PABO-diploma is Annemieke gaan werken binnen het regulier basisonderwijs. Na 8 jaar heeft ze de overstap gemaakt naar het lesgeven op de Fritz Redlschool, een cluster 4 school (Observatie en diagnostiek m.b.t. gedragsproblemen en psychiatrie). Nadat ze haar opleiding tot orthopedagoog heeft afgerond, heeft ze de overstap gemaakt naar de ambulante begeleiding. Naast het verzorgen van schoolbegeleidingen in het kader van de rugzak, was ze de vertegenwoordiger van cluster 4 binnen een startend samenwerkingsverband (Passenderwijs) en schoolcontactpersoon voor een grote GGZ instelling. Ze beleeft plezier aan het verzorgen van trainingen en workshops voor teams.

Wat Annemieke belangrijk vindt is contact maken met de mensen waarom het gaat. Vanuit het contact kan ze leerlingen, leerkrachten of teams coachen om hen (opnieuw) in hun kracht te zetten en plezier te laten ervaren in wat ze doen.

 

ZIEN in de Klas © 2018, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly