panel

Bertine Beukers

NVO Orthopedagoog / Onderwijskundig Adviseur / Interim IB

DOWNLOAD CV

Betrokken, Analytisch, Daadkrachtig

Bertine is werkzaam als NVO orthopedagoog, onderwijskundig adviseur en interim intern begeleider bij ZIEN in de Klas. Zij is voornamelijk als gedragswetenschapper verbonden aan enkele scholen in de regio Noord-Holland. Bertine heeft in 2014 haar master Orthopedagogiek afgerond aan de universiteit van Leiden. Tijdens haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. Na het afronden van de master heeft ze gewerkt in het speciaal onderwijs cluster 4, bedoeld voor leerlingen waarbij sprake is van een stoornis binnen het autismespectrum. Bertine heeft zowel in het VSO als in het SO ervaring opgedaan als leerkracht en later als onderwijskundig begeleider.

In haar werk is Bertine betrokken, analytisch en daadkrachtig. Ze kan snel schakelen en krijgt energie van het oplossen van (ingewikkelde) vraagstukken op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. Haar werkzaamheden bij ZIEN in de Klas bestaan onder andere uit het ondersteunen van schoolteams bij het waarborgen van het handelingsgericht werken en het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek.

Bertine werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly