panel

Carlotte Vroon

Onderwijskundig Adviseur / Dyslexiediagnosticus en -behandelaar

Betrokken, Open, Betrouwbaar

Carlotte werkt sinds november 2021 als dyslexiebehandelaar/-diagnosticus en onderwijskundig adviseur bij ZIEN in de Klas. Voorafgaand heeft ze de masteropleiding Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Ze heeft als psycholoog i.o. stage gelopen op een basisschool die speciaal onderwijs biedt aan kinderen binnen cluster 2. Tijdens deze stage heeft Carlotte ervaring opgedaan met diagnostiek, uiteenlopende problematiek, individuele begeleiding van leerlingen en interventies binnen de school. Eerdere werkervaring heeft ze opgedaan als onderwijsassistent en persoonlijk begeleider op verschillende basisscholen. 

Het is voor Carlotte belangrijk dat ieder kind op school gelijke kansen krijgt. Ze wil zich inzetten voor kinderen bij wie de ontwikkeling en het leren niet vanzelf gaan. Met haar betrokkenheid en open houding probeert ze ervoor te zorgen dat ieder kind zich gehoord en gezien voelt. Daarnaast is ze erop gericht een fijne samenwerking met de omgeving van het kind te waarborgen, zodat het kind zich in een veilige en positieve omgeving kan ontwikkelen.

Carlotte werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bij ZIEN in de Klas.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly