panel

Iris Tinga

NVO Orthopedagoog / Onderwijskundig adviseur / Dyslexiebehandelaar

Doelgericht, Betrokken, Enthousiast

Iris Tinga is werkzaam als onderwijsadviseur, orthopedagoog, arrangementenbegeleider, interim intern begeleider en dyslexiebehandelaar bij ZIEN in de Klas. Haar werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek, het begeleiden van zorgarrangementen, het ondersteunen van leerkrachten/schoolteams bij het waarborgen van handelingsgericht werken en het uitvoeren van dyslexieonderzoek en dyslexiebehandelingen. 

Na het afronden van de PABO heeft Iris als leerkracht ervaring opgedaan in het basisonderwijs. Vervolgens heeft ze Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden gestudeerd, met als afstudeerrichting Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs. Iris heeft ervaring opgedaan met het geven van dyslexiebehandelingen, het begeleiden van individuele leerlingen en het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en handelingsgerichte diagnostiek. Iris kijkt graag binnen de situatie wat de mogelijkheden zijn en bouwt vanuit daar verder om samen met alle partijen doelen op te stellen en te behalen. Ook vindt ze het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. 

Iris werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij ZIEN in de Klas.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly