panel

Jeske Brouwer

NVO Orthopedagoog / Onderwijskundig Adviseur / Accountmanager

Verbindend, Betrouwbaar, Oplossingsgericht

Jeske is onderwijsadviseur/ orthopedagoog en accountmanager voor regio Utrecht bij ZIEN in de klas. Op scholen helpt zij mee met het helder krijgen van onderwijsbehoeften van leerlingen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek (psychologisch onderzoek). Daarnaast werkt zij regelmatig als interim intern begeleider op een school of coacht ze leerkrachten of intern begeleiders bij het opstellen van beleid of de vertaling van dit beleid naar praktisch handelen. Zij is daarnaast het aanspreekpunt voor een aantal scholen binnen Utrecht en omgeving.

In haar werk is Jeske open, transparant en positief. Zij sluit graag aan bij de uitgangspunten van het handelingsgericht werken en streeft een constructieve samenwerking met zowel school, ouders en andere partners na. Zij is goed in staat om een helicopterview in te nemen en daarbij oog te houden voor het proces.

Voordat Jeske bij ZIEN in de Klas kwam werken heeft ze veel ervaring opgedaan in het basisonderwijs: als leerkracht, intern begeleider, remedial teacher en coach. Ook heeft zij als coördinator het beleid en de zorgstructuur opgesteld voor een vorm van fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in Utrecht. Hierdoor heeft zij veel ervaring opgedaan met het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen, het ontwerpen van lesmateriaal voor deze doelgroep en het opstellen van beleid voor meerbegaafde kinderen. Inmiddels heeft ze binnen ZIEN in de Klas ook al veel scholen, ouders en kinderen geholpen op dit gebied.

Jeske werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bij ZIEN in de Klas.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly