panel

Maaike van Lankeren

Registerpsycholoog Kinder en Jeugd NIP/Onderwijskundig adviseur

DOWNLOAD CV

Analytisch, Zorgvuldig, Betrokken

Maaike van Lankeren werkt als onderwijskundig adviseur bij ZIEN in de klas. Haar werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van scholen door middel van onder meer consultatieve leerlingbegeleiding en verrichten van handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek. Daarnaast is zij werkzaam als hoofdbehandelaar dyslexie.

Een handelings- en oplossingsgerichte benadering, waarbij samen met het kind, ouders en de leerkracht middels één plan gewerkt wordt, zijn voor haar belangrijke speerpunten in haar werk. Zoeken naar wat werkt en daar gebruik van maken, waarbij ook het kind zelf zoveel mogelijk betrokken wordt in het vinden van oplossingen en daardoor kan groeien. Een betrokken, gelijkwaardige en integere houding in contact met scholen, ouders en de leerling kenmerken haar werkhouding.
Maaike is in 2006 aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd als klinisch ontwikkelingspsycholoog en heeft sindsdien veel ervaring opgedaan op het gebied van leerstoornissen en dyslexie door werkzaam te zijn als diagnosticus en behandelaar bij Het IWAL (instituten voor dyslexie). Gelijktijdig heeft zij enkele jaren op veel verschillende basisscholen in Flevoland gewerkt vanuit haar werk als (vaste) schoolbegeleider bij De IJsselgroep. Maaike heeft aan de RINO een postdoctorale registratie als Registerpsycholoog Kinder en Jeugd NIP/Schoolpsycholoog behaald.

ZIEN in de Klas © 2019, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly