panel

Maaike van Lankeren

Schoolpsycholoog (K&J NIP) / Onderwijskundig adviseur

Betrokken, Doelgericht, Verbindend

Maaike van Lankeren is als vaste Schoolpsycholoog verbonden aan een aantal scholen in Amsterdam. Zij biedt daar onderwijsbegeleiding, onder andere in de vorm van handelingsgerichte diagnostiek, observaties, coaching en arrangementen. Ook geeft zij supervisie binnen het team en voert zij trajecten uit binnen de BGGZ. Maaike is in 2006 aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd als klinisch ontwikkelingspsycholoog en zij heeft in 2014 aan de RINO een postdoctorale registratie als Registerpsycholoog Kinder en Jeugd NIP/Schoolpsycholoog behaald.

Een handelings- en oplossingsgerichte benadering, waarbij samen met het kind, ouders en de leerkracht middels één plan gewerkt wordt, zijn voor haar belangrijke speerpunten in haar werk. Zoeken naar wat werkt en daar gebruik van maken, waarbij ook het kind zelf zoveel mogelijk betrokken wordt in het vinden van oplossingen en daardoor kan groeien. Een betrokken, gelijkwaardige en integere houding in contact met scholen, ouders en de leerling kenmerken haar werkhouding.

Maaike werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend bij ZIEN in de Klas.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly