panel

Marian van Geffen

Accountmanager Noord-Holland / Onderwijskundig Adviseur

Positief, Oplossingsgericht, Gedreven

Marian werkt als onderwijsadviseur / accountmanager Noord-Holland bij ZIEN in de Klas. Marian begeleidt scholen bij verbetertrajecten en bij het implementeren van handelingsgericht werken (HGW). Zij coacht leerkrachten, IB-ers en schoolteams in het verstevigen van het pedagogisch en didactisch handelen. Tevens is zij op een aantal scholen de vaste onderwijsadviseur. Ook verzorgt Marian studiedagen en teambijeenkomsten op maat, afgestemd op de vraag en behoeften van de school. Zij beoogt kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen zodat een schoolteam daadwerkelijk om kan gaan met de onderwijsbehoeften van verschillende leerlingen. Als accountmanager is Marian contactpersoon voor de scholen in Noord-Holland namens ZIEN in de Klas. Zij zorgt daarbij voor afstemming, kwaliteit en evaluatie.

Onderwijs is haar passie….Samen met leerkrachten op zoek naar de juiste aanpak en een passend aanbod geeft haar veel voldoening in het werk. Zij draagt bij aan de missie van ZIEN in de Klas om alle klassen gelukkig te ZIEN! In haar werk richt zij zich op het versterken van een stevige basis zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen meeprofiteren van goed onderwijs.

Marian werkt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag bij ZIEN in de Klas.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly