panel

Merel de Vries

NVO Orthopedagoog/ Onderwijskundig Adviseur

DOWNLOAD CV

Evenwichtig, Organisator, Optimistisch

Merel de Vries werkt als orthopedagoog/onderwijsadviseur bij ZIEN in de Klas. Na de PABO te hebben gestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen heeft Merel ervaring opgedaan in het basisonderwijs in de rol van groepsleerkracht en remedial teacher. Vervolgens heeft ze Orthopedagogiek gestudeerd aan Universiteit Leiden met als afstudeerrichting Neuroscience.Tijdens haar studie heeft ze in deeltijd in het onderwijs gewerkt, zowel voor de klas als leerkracht en begeleider van een leerling met Downsyndroom. Na haar afstuderen heeft Merel bij het Haags Centrum voor Onderwijsadvies gewerkt. Hier heeft ze veel individueel psychologisch onderzoek gedaan, faalangstreductietrainingen gegeven en heeft ze zich bezig gehouden met onderzoek naar dyslexie. Het denken in oplossingen in plaats van in problemen en een positieve instelling en een open blik blijven houden, zijn uitgangspunten van Merel.

ZIEN in de Klas © 2019, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly