panel

Mirte van der Leeuw

NVO Orthopedagoog / Onderwijskundig Adviseur

DOWNLOAD CV

Vriendelijk, Teamspeler, Gedreven

Mirte werkt als onderwijskundig adviseur bij ZIEN in de Klas. Daarnaast heeft zij een coördinerende functie binnen de afdeling dyslexie.
Mirte is als vaste schoolbegeleider verbonden aan enkele scholen. Haar werkzaamheden bestaan onder andere uit consultatieve leerlingbegeleiding, het ondersteunen van schoolteams bij het waarborgen van het handelingsgericht werken en het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek.
Zij hecht veel waarde om partijen bij elkaar te brengen, op elkaar af te stemmen en met elkaar naar oplossingen en mogelijkheden te zoeken.Daarbij vindt Mirte het belangrijk het kind hier zoveel mogelijk in te betrekken en met name ook opzoek te gaan naar de sterke kanten (talenten) van kind en/of leerkracht; samen kijken naar mogelijkheden en naar ‘wat werkt’!
Mirte heeft, na het behalen van haar propedeuse HBO Pedagogiek,
Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, met als afstudeerrichting leerlingenzorg. Gedurende haar master heeft ze stage gelopen bij een Dyscalculie Expertisecentrum, gericht op de diagnostiek van
leerproblemen. Voordat Mirte bij ZIEN in de Klas kwam, heeft ze naast vele stages in het basisonderwijs, basisschoolbegeleiding gegeven en gewerkt als test
assistent binnen het speciaal onderwijs.

All posts by Mirte van der Leeuw

ZIEN in de Klas © 2019, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly