panel

Mirte van der Leeuw

NVO Orthopedagoog / Onderwijskundig Adviseur / Interim IB

Vriendelijk, Teamspeler, Gedreven

Mirte werkt als orthopedagoog/ onderwijskundig adviseur en interim IB bij ZIEN in de Klas. Daarnaast heeft zij een coördinerende functie binnen de afdeling dyslexie. Als vaste schoolbegeleider is Mirte verbonden aan enkele scholen in de regio Amsterdam. Haar werkzaamheden bestaan onder andere uit consultatieve leerlingbegeleiding, het ondersteunen van leerkrachten/schoolteams bij het waarborgen van het handelingsgericht werken en het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek.

Zij hecht veel waarde aan ‘partijen bij elkaar te brengen’; denk aan een goede afstemming en met elkaar naar oplossingen en mogelijkheden zoeken. Daarbij vindt Mirte het belangrijk het kind hier zoveel mogelijk in te betrekken en op zoek te gaan naar de sterke kanten (talenten) van het kind en/of de leerkracht; samen kijken naar mogelijkheden en naar ‘wat werkt’!

Mirte heeft, na het behalen van haar propedeuse HBO Pedagogiek, Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, met als afstudeerrichting leerlingenzorg. Gedurende haar master heeft ze stage gelopen bij een Dyscalculie Expertisecentrum, gericht op de diagnostiek van leerproblemen. Voordat Mirte bij ZIEN in de Klas kwam, heeft ze naast vele stages in het basisonderwijs, basisschoolbegeleiding gegeven en gewerkt als testassistent binnen het speciaal onderwijs.

Mirte werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bij ZIEN in de Klas.

All posts by Mirte van der Leeuw

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly