panel

Nadieh Schinkel

NVO Orthopedagoog / Dyslexiebehandelaar

Positief, Geduldig, Creatief

Nadieh Schinkel is bij ZIEN in de Klas werkzaam als NVO Orthopedagoog/ Dyslexiebehandelaar/-onderzoeker.

Ze studeerde in 2015 af als toegepast psycholoog en heeft vervolgens de master Orthopedagogiek behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Haar afstudeerstage heeft ze gedaan bij KleuterExtra waar zij zich bezighield met het zelfstandig uitvoeren van diagnostische trajecten bij kleuters die vastlopen in het regulier basisonderwijs. Verder heeft ze stage gelopen in het regulier onderwijs en de gezondheidszorg. Bij ZIEN in de Klas houdt zij nu bezig met het geven van dyslexiebehandelingen en dyslexie onderzoek op basisscholen in Amsterdam en Lelystad.

Haar passie ligt bij (de ontwikkeling van) kinderen. Ze hecht veel waarde aan het opbouwen van een positieve relatie met leerlingen. Ze kan goed aansluiten bij wat kinderen nodig hebben, is geduldig en zet haar humor en creativiteit graag in om aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen.

ZIEN in de Klas © 2019, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly