panel

Nicole Gabriël

Manager/ NVO Orthopedagoog-Generalist/ Onderwijskundig Adviseur

Empathisch, Hulpvaardig, Toegankelijk

Nicole Gabriël werkt als onderwijsadviseur bij ZIEN in de klas. Zij rondde de PABO af in Enschede en studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Nicole heeft inmiddels ruime ervaring in het basisonderwijs. Zij is in 1998 als leerkracht begonnen in Amsterdam en heeft vervolgens als Intern begeleider ervaring opgedaan. Sinds zeven jaar is ze werkzaam als adviseur binnen het onderwijs. Vanaf de start was zij een groot aanhanger van het handelingsgerichte werken. Door middel van Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) werkte ze op de scholen nauw samen met de intern begeleider, leerkracht, ouders en kind om een advies op maat te kunnen geven. Door consultatief aan scholen verbonden te zijn, kon zij met menig intern begeleider de 7 uitgangspunten van het handelingsgerichte werken vormgeven in de school. De afgelopen twee jaar werkte Nicole op meerdere scholen met een volledig schoolteam aan de invoering van Handelings- en Opbrengstgericht werken. “Het handelingsgericht werken past goed bij mij omdat je uitgaat van de positieve aspecten van de school, de leerling, leerkracht en ouders. Samenwerken en zoeken naar oplossingen en denken in mogelijkheden werkt stimulerend en motiverend, het geeft energie in je werk”.

BIG-nummer: 89926928731

ZIEN in de Klas © 2020, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly