panel

Sylke Vreeswijk - van Dalen

NVO Orthopedagoog / Onderwijskundig Adviseur

Enthousiast, Betrokken, Daadkrachtig

Sylke werkt vanaf mei 2017 als orthopedagoog/onderwijskundig adviseur en interim intern begeleider bij ZIEN in de Klas. Mensen in hun kracht kunnen zetten ziet zij als haar taak en uitdaging. “Don’t judge a fish by it’s ability to climb”. Goed naar de ander luisteren en met een open houding kijken vindt zij belangrijk.

Sylke heeft na haar opleiding Orthopedagogiek met specialisatie Leerlingenzorg gewerkt op verschillende scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Amsterdam. Op basis van de vragen van de scholen heeft zij handelingsgerichte en oplossingsgerichte begeleiding geboden aan leerlingen, leerkrachten en schoolteams als onderwijsadviseur. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan met het begeleiden van leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van zowel het leren als het gedrag. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan in het werken met schoolteams. In 2015 is zij als intern begeleider en orthopedagoog aan de slag gegaan. Daarnaast is zij de opleiding tot leerkracht basisonderwijs gestart. Deze heeft zij in 2017 afgerond. Vanuit haar opleiding is zij werkzaam geweest als leerkracht van de bovenbouw in zowel het regulier als speciaal basisonderwijs.

Haar werkzaamheden bestaan onder andere uit handelingsgerichte diagnostiek, psychologisch onderzoek, consultatieve leerlingbegeleiding en het ondersteunen van schoolteams bij het implementeren en waarborgen van een goede zorgstructuur en handelingsgericht werken.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly