panel

Schoolbegeleiding

ZIEN in de Klas richt zich op het meebouwen aan een sterke basis binnen de klas en de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Binnen onze schoolbegeleiding kijken we samen naar wat leerlingen wél kunnen en werken we aan een optimale basisondersteuning.

In onze werkwijze onderscheiden wij ons door onze kennis van het onderwijs, zowel in theorie als in praktijk. Dat komt o.a. tot uiting in de praktische en haalbare adviezen die we geven. We zijn flexibel en komen zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de school. Wij zijn betrokken en laagdrempelig. We werken altijd op maat en zijn generalisten. De uitgangspunten van het handelingsgerichte werken staan centraal en daarnaast vormen ook de principes van het oplossingsgerichte en opbrengstgerichte werken een basis in ons werk. Wij zoeken samen met de school naar een manier van werken die voor iedereen plezierig en effectief is.

Werkwijze

Scholen geven voorafgaand aan een traject aan wat ze zoeken in een schoolbegeleider. Wij maken een goede match tussen de school en de begeleider. Er vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats zodat de school kan kijken of er een ‘klik’ is en of ze vertrouwen heeft in de samenwerking.

Om de ontwikkeling van de leerlingzorg in de school optimaal te ondersteunen, werken wij bij voorkeur met een jaarcontract dat we samen met de scholen opstellen. Zo kunnen we een vaste adviseur/orthopedagoog beschikbaar stellen die op vaste dagdelen in de school aanwezig is. Hierdoor bespaart de school kosten en boekt zij kwaliteitswinst. De schoolbegeleider kan al in een vroeg stadium (preventief) meedenken, waardoor snel in kaart gebracht wordt wat de onderwijsbehoeften van een leerling zijn en waar de ondersteuningsbehoeften van een leraar liggen.

Terreinen waarop schoolbegeleider actief kan zijn:

 • Oplossingsgerichte consultatiegesprekken;
 • Handelingsgerichte diagnostiek  (onderzoek / observatie/ PDO / groepsonderzoek);
 • Deelname aan Zorg Advies Team / Zorg Breedte Overleg / School-Ondersteuningsteam;
 • Ondersteuning bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven;
 • Workshops / cursus geven over bepaalde thema’s
  (bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, executieve functies, ontwikkelingsperspectieven (OPP), of Wijzer in onderwijsbehoeften);
 • Coaching van IB-er op vooraf gestelde doelstellingen;
 • Co-teaching;
 • Implementeren handelingsgericht werken;
 • Observeren/Coachen leraren;
 • Video in de Klas: coachen leraren middels video-opnames;
 • Psycho-educatie geven;
 • Invullen onderwijsarrangementen (zie onze flyer ZIEN in de Klas maakt samen onderwijs passend!).

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Bel, mail of vraag ons op de koffie, we denken graag met jullie mee.

ZIEN in de Klas © 2020, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly