panel

Voortgezet Onderwijs

ZIEN in de Klas is een onderwijsadviesbureau met een team van orthopedagogen. We richten ons op het meebouwen aan een sterke basis binnen de klas en de school, zodat we alle klassen gelukkig kunnen zien. Hiervoor is een goede relatie tussen de docent en de leerlingen een eerste vereiste.

In onze werkwijze onderscheiden wij ons door brede kennis van het onderwijs, zowel in theorie als in praktijk. De uitgangspunten van het handelingsgerichte en oplossingsgerichte werken zijn richtinggevend in ons handelen. De adviezen die we geven, komen middels afstemming tot stand. Ze zijn praktisch en haalbaar. Wij zijn een partner in onderwijs en kunnen ons opstellen als critical friend.

Algemeen

De onderwijsadviseurs van ZIEN in de Klas:

 • Hebben allemaal een onderwijsachtergrond, waardoor zij de taal van de school spreken en weten wat er speelt op de werkvloer.
 • Verzorgen ook workshops en trainingen over verschillende onderwerpen, zoals effectieve leerlingbespreking, oplossingsgerichte (mentor)gesprekken, handelingsgericht werken, executieve functies in de klas of aanpak van een lastige groep.
 • Kunnen ondersteunen bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven, het implementeren van HGW en Groepsplan Gedrag en het opstellen van andere beleidsstukken.
 • Kijken met de school samen naar wat goed gaat en zoeken mee naar oplossingen.
 • Denken graag met jullie mee in gelijkwaardige samenwerking.
 • Hebben ervaring met het begeleiden van thuiszitters. In samenspraak met ouders, school, samenwerkingsverband en andere betrokkenen wordt een plan op maat gemaakt om de leerling te begeleiden met schoolwerk en waar mogelijk terug te leiden naar school. 

Wat kan ZIEN in de Klas je allemaal bieden?

Voor docenten:

 • Oplossingsgerichte mentorgesprekken
  “Hoe pak ik een mentorgesprek aan en wat levert het op?”
 • Motivatie
  “Ik zou de leerling graag gemotiveerder willen zien. Wat kan ik doen om de motivatie bij mijn leerlingen te vergroten?”
 • Executieve functies
  “Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen goed kunnen starten met werken en aan het werk blijven?”
 • Feedback, feed up en feedforward
  “Hoe geef je op een constructieve manier feedback waar een leerling of collega weer verder mee kan?”
 • Klassenmanagement
  “Hoe organiseer ik mijn lessen, het zelfstandig werken en een fijn werkklimaat?”
 • Effectieve instructie
  “Hoe differentieer ik beter naar behoeften van leerlingen?”
  “Hoe benut ik lestijd zo effectief mogelijk?”
 • Pedagogische aanpak
  “Hoe benut ik relaties met leerlingen zo goed mogelijk?”
  “Wat kan ik doen in mijn communicatie om de relatie met deze leerling te verbeteren?
 • Het voeren van constructieve oudergesprekken
  “Hoe kom ik tot een goede samenwerking met ouders en leerlingen?”

Voor zorgcoördinatoren en teamleiders en/of het ondersteuningsteam:

 • Effectieve leerlingbespreking
  Voor het voeren van een effectieve en handelingsgerichte leerlingbespreking.
 • Oplossingsgericht coachen
  “Hoe zorg jij voor positieve en effectieve oplossingsgerichte coaching?”
 • Ontwikkelingsperspectieven
  Efficiënt en goed onderbouwd OPP’s opstellen volgens de laatste richtlijnen.
 • Observeren
  “Hoe interpreteer je gedrag? Hoe bedenk je samen met de mentor/docent een passende interventie?”
 • Handelingsgericht Werken
  “Hebben jouw teamleden een positieve, oplossingsgerichte attitude? Hoe benut je de voorzieningen van passend onderwijs?”
 • Schoolwide Positive Behaviour Support
  Het invoeren en implementeren van SWPBS bij jullie op school.

Voor verdere informatie of een afspraak kun je mailen met Annemieke Bregman of bellen naar ons kantoor (030 243 768 2)

Kijk voor leuke ideeën, tips en ervaringen op Facebook en Instagram. Volg ons op Twitter en LinkedIn.
Neem ook eens een kijkje op onze downloadpagina.

ZIEN in de Klas © 2020, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly