panel

Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

26jan

In de dyslexiebehandelingen van ZIEN in de Klas staat de driehoek om de leerling centraal (behandelaar – ouders – school). Een goede samenwerking tussen school, ouders en de behandelaar is essentieel voor het behalen van de beste resultaten. Toch blijkt het niet voor alle ouders altijd mogelijk te zijn om hun kind goed en vaak te begeleiden. Fleurien Aerts, stagiaire bij ZIEN in de Klas, doet voor haar Masterstudie Orthopedagogiek onderzoek naar de ouderbetrokkenheid bij dyslexiebehandelingen.

Door middel van een vragenlijst hebben alle behandelaren aangegeven wat zij verstaan onder ouderbetrokkenheid. Inmiddels zijn er ook vragenlijsten naar alle ouders verzonden waarop ze aan kunnen geven of ze zichzelf betrokken vinden bij de behandelingen en hoe deze betrokkenheid eventueel nog vergroot zou kunnen worden. De vragenlijsten zijn zowel in het Engels, Arabisch als Turks vertaald, zodat ook anderstalige ouders de mogelijkheid krijgen om de vragenlijst in hun moedertaal te kunnen lezen en in te kunnen vullen.  Door de antwoorden van ouders te analyseren, zal er worden gekeken welke punten van onze behandeling sterk zijn op het gebied van ouderbetrokkenheid en wordt ook gekeken hoe ouders nog meer betrokken kunnen worden bij de dyslexiebehandelingen.

Geef een reactie

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly