panel

Pilot Leesstudent Dyslexie

17mrt

In de dyslexiebehandelingen van ZIEN in de Klas staat de driehoek om de leerling centraal (behandelaar – ouders – school).

Een goede samenwerking tussen school, ouders en de behandelaar is essentieel voor het behalen van de beste resultaten. Andere belangrijke aspecten in onze dyslexiebehandelingen zijn de behandelmotivatie van de leerling, het sociaal-emotionele welbevinden van de leerling, het opstellen van doelen en vieren van successen en natuurlijk het maken van huiswerk.

Het is belangrijk dat het huiswerk door de leerling en ouders samen wordt gemaakt. Ouders kunnen helpen plannen, sturen, auditieve feedback geven en extra instructie bieden wanneer dat nodig is.  ZIEN in de Klas probeert ouders daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo mogen ouders in de dyslexiebehandeling aanwezig zijn, communiceren we via het online dossier Leren Lukt en kunnen ouders de behandelaar te allen tijde bereiken voor vragen.

Toch merken we dat het voor ouders niet altijd mogelijk blijkt te zijn om de leerling goed en vaak te begeleiden. Aangezien de hoeveelheid en de kwaliteit van het gemaakte huiswerk van grote invloed is op het (lange termijn) effect van de behandeling, wil ZIEN in de Klas proberen ouders nog meer tegemoet te komen.

Fleurien Aerts, stagiaire bij ZIEN in de Klas, zal dit schooljaar de pilot ‘Leesstudent’ starten. In ruil voor een aantal dyslexiebehandelingen kunnen ouders beslissen gedurende een bepaalde periode een leesstudent in te zetten. De leesstudent zal twee keer in de week bij de leerling thuis het huiswerk voor de behandelingen komen maken. Een leesstudent is een student Orthopedagogiek of Psychologie, door ZIEN in de Klas opgeleid in de leestechnieken en de spellingsmethode die in de behandeling worden gebruikt. De leesstudent heeft toegang tot het dossier van de leerling Leren Lukt en korte lijnen met de behandelaar.

De pilot heeft als doel zowel het effect van de behandeling als de ouderbetrokkenheid te vergroten. Het belang van het kind blijft namelijk voorop staan!

Geef een reactie

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly