panel

Dyscalculie

Bij ZIEN in de Klas kun je terecht met al je vragen over dyscalculie. We hebben een team van ervaren orthopedagogen en psychologen met veel kennis over dyscalculie.
Dyscalculie is een hardnekkig probleem in het leren en automatiseren van het rekenen. Ondanks extra ondersteuning bij het rekenen, blijft er een achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten bestaan. Naar schatting heeft in Nederland zo’n 2 tot 3% van de leerlingen dyscalculie. Als een leerling met een rekenachterstand ondanks extra ondersteuning niet vooruit gaat, kan er sprake zijn van dyscalculie. Verder onderzoek naar onder andere intelligentie, rekenvaardigheden en geheugen is dan nodig om dit vast te stellen.

Mogelijke kenmerken van dyscalculie bij een leerling:

 • moeite met het automatiseren van rekenfeiten uit het geheugen bijvoorbeeld bij het leren van de tafels of voor eenvoudige sommen de telrij blijven gebruiken;
 • moeite met het correct uitvoeren van stappenplannen in een rekenprocedure;
 • moeite met het correct plaatsen van de getallen op de getallenlijn;
 • door elkaar halen van cijfers in grote getallen;
 • moeite met inschatten van tijd en klokkijken;
 • tekort aan inzicht in het getallensysteem.

Als bovenstaande bekend voorkomt of als je meer wilt weten over onze dyscalculie zorg? Neem dan contact met ons op voor advies. We denken graag met je mee!

 

DYSCALCULIE ONDERZOEK

Om een leerling aan te melden voor dyscalculie onderzoek hebben wij een aantal gegevens nodig. Aanmelding gebeurt via het ZIEN Portaal, waarbij zowel ouders als school het intakeformulier invullen. De school is daarnaast verantwoordelijk voor het uploaden van de LOVS gegevens en de handelingsplannen van het afgelopen anderhalf jaar. Bij aanmelding in het Voortgezet Onderwijs wordt gevraagd de cijferlijst en de LOVS gegevens van de basisschool toe te voegen. Wanneer we een compleet dossier ontvangen, wordt deze inhoudelijk gescreend om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor onderzoek. Daarbij houden we ons aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarden basisonderwijs:

 • De leerling zit minimaal in eind groep 5.
 • De leerling scoort 3x achter elkaar een E/V-score op de Cito Rekenen,
 • De school heeft gedurende 6-12 maanden, 60 minuten per week extra begeleiding geboden, op zorgniveau 2 (eerste half jaar) en 3 (tweede half jaar).

Voorwaarden Voortgezet Onderwijs:

 • De leerling zit in leerjaar 1,2 of 3 van het Voortgezet Onderwijs.
 • In de LOVS-gegevens van het basisonderwijs komen achterstanden in het rekenen naar voren.
 • Er is een discrepantie zichtbaar in de resultaten van rekenen en wiskunde ten opzichte van de overige vakken.

Bij de screening wordt bekeken of intelligentieonderzoek een noodzakelijke stap is voor de onderkenning van dyscalculie.
De orthopedagoog plant samen met school en ouders het onderzoek in. Het dyscalculie onderzoek neemt 2 dagdelen in beslag. Het onderzoek vindt bij voorkeur op de eigen school van de leerling plaats. De gegevens van het onderzoek worden door de orthopedagoog en de hoofdbehandelaar samen geanalyseerd. Hieruit blijkt of er sprake is van dyscalculie. De diagnosticus schrijft een verslag met gerichte adviezen, deze worden besproken in een eindgesprek met ouders. Wanneer ouders daarvoor akkoord geven, sluit school bij dit gesprek aan.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly