panel

Handelingsgerichte diagnostiek

Wanneer de onderwijs- of ondersteuningsbehoeften van een leerling voor school of ouders onvoldoende helder zijn, kan het wenselijk zijn om nader psychologisch onderzoek bij een leerling te verrichten. Naar aanleiding van een consultatiegesprek met de leerkracht en/of een intakegesprek met de ouders wordt vastgesteld of en wat voor onderzoek nodig is. Vervolgens wordt besproken hoe het traject eruit zal zien. Je kan hierbij denken aan onderzoek naar:

  • De cognitieve capaciteiten;
  • De didactische vorderingen (bij o.a. technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, rekenen);
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Werkhouding (bijvoorbeeld concentratie, motivatie);
  • Gedrag.

Hoe kan een traject eruit zien?

We werken bij ZIEN in de Klas op maat, waarin we altijd met ouders/school zullen afstemmen over de te nemen stappen.

Tijdens de intakefase staat het verzamelen van informatie centraal. Ouders en school vullen een intake- of consultatieformulier in via ons ZIEN-portaal en er volgt een intakegesprek. Voor de orthopedagoog/psycholoog (diagnost) van ZIEN in de Klas is het belangrijk om goed zicht te hebben op de hulpvragen en zienswijze van ouders en school. Op basis van de verkregen informatie maakt de diagnost een onderzoeksplan waarna de onderzoeksfase van start zal gaan. Het onderzoek zal meestal in één of twee ochtenden plaatsvinden op de school van de leerling in zijn/haar vertrouwde omgeving. Er kan in overleg ook voor gekozen worden om het onderzoek op het kantoor van ZIEN in de Klas uit te voeren.

Als het onderzoek heeft plaatsgevonden, zal de diagnost vervolgens de onderzoeksgegevens uitwerken, bespreken met een collega en een conclusie met advisering op maat formuleren. We streven ernaar om twee weken na het onderzoek de terugkoppeling met ouders en school plaats te laten vinden. Hierbij worden ouders altijd eerst geïnformeerd over de gegevens uit het onderzoek, waarna er een gesprek met school samen wordt gepland. In dit gesprek worden de onderzoeksgegevens gedeeld en samen met alle betrokkenen nagedacht over concrete doelen voor de komende periode. Na het gesprek wordt het verslag waarin de onderzoeksgegevens en de doelen/adviezen terug te lezen zijn gedeeld.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Bel of mail ons, we denken graag met jullie mee.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly