panel

Handelingsgerichte diagnostiek

Wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling voor school of ouders onvoldoende helder zijn, kan het wenselijk zijn om nader psychologisch onderzoek bij een leerling te verrichten. Naar aanleiding van een (consultatie-) gesprek met de leraar en een intakegesprek met de ouders wordt vastgesteld en/of wat voor onderzoek nodig is en hoe het traject eruit zal zien. Je kan hierbij denken aan:

  • De cognitieve capaciteiten;
  • De didactische vorderingen (bij o.a. technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, rekenen);
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Werkhouding (bijvoorbeeld concentratie, motivatie);
  • Gedrag.

Hoe kan een traject eruit zien?

In de eerste fase staat het verzamelen van gegevens door school en ouders mogelijk centraal:

Mogelijk start een traject met een consultatieformulier of een observatie. Hier kunnen ouders, school en leerling hun hulpvragen al in kwijt. De orthopedagoog gaat vervolgens met jullie in gesprek. Voor een observatie dienen ouders toestemming te geven, dat kan middels dit toestemmingsformulier-observatie.

Als na een consultatie blijkt dat psychologisch onderzoek wenselijk is, ziet het traject er als volgt uit:

De orthopedagoog/psycholoog van ZIEN in de Klas maakt op basis van de bovenstaande gegevens een onderzoeksplan waarna de onderzoeksfase van start zal gaan. De testafname/observatie zal in één á twee ochtenden plaatsvinden op de school van de leerling in zijn/haar vertrouwde omgeving. Vervolgens zal de orthopedagoog/psycholoog de onderzoeksgegevens uitwerken, bespreken met een collega en een conclusie met adviezen op maat formuleren.

Binnen twee weken na het onderzoeksmoment vindt het adviesgesprek met ouders en school plaats. Na het gesprek ontvang je het verslag waarin de onderzoeksgegevens en de adviezen terug te lezen zijn.
Wij raden aan om na ongeveer zes weken een follow-up gesprek te voeren met als doel de gekozen aanpak te evalueren en eventueel aan te passen.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Bel, mail of vraag ons op de koffie, we denken graag met jullie mee.

ZIEN in de Klas © 2020, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly