panel

PDO

PEDAGOGISCH DIDACTISCH ONDERZOEK

Wanneer een leerling ondanks verlengde instructie in de klas onvoldoende mee kan komen met het rekenen of sociaal-emotionele problemen ervaart gerelateerd aan het rekenen kan ervoor gekozen worden om een Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO) af te nemen. Binnen het PDO rekenen wordt gekeken op welk rekenniveau de leerling werkt, wat sterke en zwakke kanten zijn per rekendomein en wordt het strategiegebruik en de rekenbeleving van de leerling in beeld gebracht. Na het onderzoek kan de orthopedagoog meedenken met school en ouders in een passende aanpak voor de leerling in de klas.

Wanneer is het raadzaam om een PDO af te nemen?

Wanneer een leerling achterstanden heeft op rekengebied, maar het onduidelijk is wat hij of zij beheerst en welke oplossingsmanieren de leerling hanteert.
Bij vermoedens van dyscalculie kan de uitslag van het PDO een startpunt zijn om de extra ondersteuning af te stemmen op de hiaten.
Wanneer een leerling start met werken volgens een ontwikkelingsperspectief omdat voor rekenen de doelen van het basisonderwijs niet haalbaar zijn, kan de uitslag van het PDO een startpunt zijn om de aanpak af te stemmen.

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly