panel

Dyslexie: Onze reactie op de media

01apr
Rambam; eenvoudig dyslexieverklaringen verkrijgen?

Het VARA-televisieprogramma Rambam (NPO 3, 10-02-2016) stelt dat het voor studenten eenvoudig is om aan een dyslexieverklaring te komen zonder dat ze ergens last van hebben. Met zo’n verklaring kunnen ze extra tentamentijd krijgen en een compensatie voor studievertraging die kan oplopen tot duizenden euro’s.

Samen met vele andere adviesbureaus en beroepsverenigingen (NVO en NIP) komen wij op voor kinderen die wel echt kampen met lees-en spellingsproblemen. Dyslexie heb je niet voor je plezier en de impact ervan op ontwikkeling en loopbaan mag niet worden onderschat (Wied Ruijssenaars, voormalig voorzitter Commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad). Het aantal afgegeven dyslexieverklaringen staat helaas niet in verhouding met het percentage dat redelijkerwijs mag worden verwacht. De afgifte van dyslexieverklaringen vereist de inzet van geregistreerde en gekwalificeerde deskundigen. Onze beroepsgroep hanteert daarbij het bestaande instrumentarium, zoals de beroepscode, het tuchtrecht, de registratie, de richtlijnen en deskundigheidsbevordering. Zo zijn wij als ZIEN in de Klas aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie; samen streven wij ernaar dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door gespecialiseerde behandelaren.


Spellingscontrole voor scholieren met dyslexie mag voorlopig blijven!
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft besloten dat spellingvaardigheid dit jaar meetelt bij het centrale eindexamen. Dit geldt ook voor kinderen met dyslexie. Hij verbiedt hierbij eindexamenkandidaten met dyslexie om gebruik te maken van spellingcontrole of ander spellingshulpmiddel. Het College voor Toetsen en Examens (CTE) stelt dat “Als een leerling moeite heeft met onderdelen van de examenstof, dan kost hem dat punten. Spelling is daarop geen uitzondering”. Een standpunt dat haaks staat op de uitgangspunten van passend onderwijs, wat ons vertelt dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs verdienen. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking.
Als reactie hierop heeft Balans een petitie aangetekend, hetgeen stelt dat afgelopen 15 jaar hard is gewerkt aan de verbetering van het onderwijs aan kinderen met dyslexie en met dit verbod op de spellingscontrole de staatssecretaris deze groep niet serieus neemt. Deze petitie heeft er mede voor gezorgd dat de spellingscontrole voor scholieren met dyslexie voorlopig mag blijven. Het College voor Toetsen en Examens wil dat er een onderzoek komt naar de manier waarop de spellingskennis van scholieren het beste kan worden gecontroleerd. “Totdat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek bekend zijn, blijft de ontheffingsmogelijkheid voor dyslectische kandidaten van kracht”, laat het college weten.

Geef een reactie

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly