panel

Voor teams

Wil jij een teamscholing op maat? Ben je opzoek naar een interactief programma voor een studiedag bij jou op school?
Wij bieden de volgende workshops aan:

 • Taakspel
 • Ouderbetrokkenheid
 • Oplossingsgerichte school
 • Gewenst gedrag ZIEN 
 • Handelingsgericht werken
 • Passend onderwijs
 • Scrum

Neem ook eens een kijkje bij scholing voor leraren, want ook die workshops zijn beschikbaar voor schoolteams.


De Oplossingsgerichte school

Met een schoolteam oplossingsgericht werken aan de toekomst 

Op elke school gaan er heel veel dingen goed. Gelukkig maar! Dat moet vooral behouden blijven. Natuurlijk zijn er ook binnen iedere school kansen en mogelijkheden. Wil je deze met een oplossingsgerichte blik leren bekijken en als school hierop inzetten om met elkaar nog beter samen te werken aan jullie doelstellingen?

Wil je bezig zijn met wat er al goed gaat, met wat werkt en met gedrag van leerlingen en gedrag binnen het team, en elkaar op een positieve manier ondersteunen? Kies dan voor een traject Oplossingsgerichte school. De trajecten zijn op maat en hebben als doel om ervoor te zorgen dat jullie je onderwijs, je houding en manier van omgaan met elkaar meer oplossingsgericht vormgeven.

Door te kiezen voor de Oplossingsgerichte school, kies je voor een blik op de toekomst. Er wordt minder geklaagd en het team is minder probleemgericht. De krachten en kwaliteiten van de school en individuen worden in beeld gebracht en worden benut. Leraren durven zich kwetsbaar op te stellen, vragen te stellen aan elkaar en bekrachtigende feedback te geven. Er ontstaat een professionele leergemeenschap waar je kan leren van elkaar. Tijdens lessen, gesprekken en vergaderingen richten we ons op de toekomst, wat we wel willen, wat er dan anders is en hoe we dat kunnen realiseren en geven elkaar en de leerlingen positieve feedback.

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Oplossingsgerichte theorie
 • Teamrollen en krachten van het team
 • Oplossingsgerichte intervisie
 • Oplossingsgerichte gesprekstechnieken met ouders en kinderen
 • Positieve controle 4:1 (in het team en in de klas)
 • Oplossing in de Klas
 • Kids’ Skills

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Bel, mail of vraag ons op de koffie, we denken graag met jullie mee.


Gewenst gedrag ZIEN

Met een schoolteam oplossingsgericht werken aan gedrag

Wil jij met je team planmatig en doelgericht werken aan een positief pedagogisch klimaat op de school, zodat alle kinderen gelukkig zijn? Wil jij als leerkracht meer regie ervaren? Durf jij in de spiegel te kijken en sta je ervoor open om te leren welke mogelijkheden er zijn om deze regie weer terug te pakken? Dan is het traject ‘Gewenst gedrag ZIEN’ iets voor jouw school!

Met ons traject ‘Gewenst gedrag ZIEN’, ontwikkelen wij met jouw school een gezamenlijke visie op gedrag en wordt je praktische toolbox gevuld. In het traject staat het pedagogisch handelen van de leerkracht centraal. We gaan op zoek naar de vraag hoe onze waarden en normen onze overtuigingen vormen en welke invloed dat heeft op ons handelen. Een groot onderdeel van het traject zal gaan over preventief handelen, want veel gedragsproblemen zijn in een vroeg stadium te voorkomen door te de-escaleren en door goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Als onderdeel van het traject krijgen jullie de beschikking over de lessenserie ‘Wensen in de klas’. Een serie van vier lessen passend naast iedere andere methode binnen de school, met als doel een positieve boost te geven aan de groepssfeer. 

Een belangrijk uitgangspunt van het traject is dat gewenst gedrag te trainen is! Vanuit leertheoretische principes kijken we naar het bekrachtigen van gewenst gedrag en het begrenzen van ongewenst gedrag. Ook staan de termen ‘regie’ en ‘verbinding’ centraal vanuit het gedachtegoed van Geweldloos Verzet. Geweldloos verzet gaat in op de zoektocht hoe je je gezag kan vormgeven vanuit verbinding. 

Bij ZIEN in de klas vinden wij het essentieel dat onze trajecten aansluiten bij de behoeften van de school. Tijdens het traject zullen we voortdurend monitoren welk aanbod er nodig is voor jullie team en is het mogelijk om de invulling van de studiedagen hier op aan te passen en/of uit te breiden met informatie over bijvoorbeeld Executieve Functies, kindgesprekken, traumasensitief lesgeven, mindset en/of gedragsstoornissen. De inzichten vanuit de klassenbezoeken zullen hier uiteraard ook in meegenomen worden. 

Aan het einde van het traject ligt er o.a. een schoolspecifieke kwaliteitskaart rondom gedrag en heeft iedere leerkracht a.d.h.v. de theorie en de praktische interventies een passend plan van aanpak voor de eigen groep ontwikkeld. Verder heeft iedere leerkracht zijn schatkist gevuld met technieken, strategieën en zicht op zijn eigen attitude, welke van invloed is op het vormgeven van regie en verbinding. 

Het traject bestaat uit: 

 • Het opzetten van een leerteam gedrag
 • Studiebijeenkomsten met het hele team
 • Klassenbezoeken en coachingsgesprekken
 • Oplossingsgericht aan de slag met de groep
 • Ouderbijeenkomst(en) indien nodig
 • Intervisies

Duur:
2 jaar waarvan het tweede jaar gericht is op monitoring en borging.

Reacties van scholen: 

 • We zitten meer op één lijn met elkaar met het kijken naar gedrag. We zijn ons meer bewust van ons eigen handelen. 
 • Zien en gezien worden! 
 • We hebben meer inzicht en kennis over gedrag in een bredere context en vooral ook waar ons team zich bevindt in de ontwikkeling.
 • Ik ga op zoek naar  het kind achter het gedrag!
 • Ik heb kritisch leren kijken naar mijn eigen gedrag en wat voor effect dat heeft op het gedrag van het kind. 
 • Ik pas de quote ‘Het ijzer smeed als het koud is’ meer toe. Dat ik ook op een later moment op het ongewenste gedrag van een kind  terug kan komen geeft mij rust en werkt goed. 
 • Ik spreek mijn verwachtingen van het gewenste gedrag meer uit en merk dat dit effect heeft. Herhaling is van wezenlijk belang.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Bel, mail of vraag ons op de koffie, we denken graag met jullie mee.


 

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly