panel

Voortgezet Onderwijs

Wat kan ZIEN in de Klas je allemaal bieden?

Voor docenten:

 • Oplossingsgerichte mentorgesprekken
 • “Hoe pak ik een mentorgesprek aan en wat levert het op?”
 • Motivatie
 • “Ik zou de leerling graag gemotiveerder willen zien. Wat kan ik doen om de motivatie bij mijn leerlingen te vergroten?”
 • Executieve functies
 • “Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen goed kunnen starten met werken en aan het werk blijven?”
 • Feedback, feed up en feedforward
 • Hoe geef je op een constructieve manier feedback waar een leerling of collega weer verder mee kan?
 • Klassenmanagement
 • “Hoe organiseer ik mijn lessen, het zelfstandig werken en een fijn werkklimaat?”
 • Effectieve instructie
 • “Hoe differentieer ik beter naar behoeften van leerlingen?”
 • “Hoe benut ik lestijd zo effectief mogelijk?”
 • Pedagogische aanpak
 • “Hoe benut ik relaties met leerlingen zo goed mogelijk?”
 • “Wat kan ik doen in mijn communicatie om de relatie met deze leerling te verbeteren?
 • Het voeren van constructieve oudergesprekken
 • “Hoe kom ik tot een goede samenwerking met ouders en leerlingen?”

Voor zorgcoördinatoren en teamleiders en/of het ondersteuningsteam:

 • Effectieve leerlingbespreking
 • Voor het voeren van een effectieve en handelingsgerichte leerlingbespreking
 • Oplossingsgericht coachen
 • Hoe zorg jij voor positieve en effectieve oplossingsgerichte coaching?
 • Ontwikkelingsperspectieven
 • Efficiënt en goed onderbouwd OPP’s opstellen volgens de laatste richtlijnen
 • Observeren
 • Hoe interpreteer je gedrag? Hoe bedenk je samen met de mentor/docent een passende interventie?
 • Handelingsgericht Werken
 • Hebben jouw teamleden een positieve, oplossingsgerichte attitude? Hoe benut je de voorzieningen van passend onderwijs?
 • Schoolwide Positive Behaviour Support
 • Invoeren en implementeren van SWPBS bij jullie op school.

Voor verdere informatie of een afspraak kun je bellen met Annemieke Bregman (06-19985922).

Kijk voor leuke ideeën, tips en ervaringen op Facebook en Pinterest. Volg ons op Twitter en LinkedIn.
Kijk ook eens op onze downloadpagina.

ZIEN in de Klas © 2019, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly