panel

Subsidie doorstroomprogramma’s voor gelijke kansen

25feb

Scholen kunnen tot en met 30 april 2021 subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een doorstroomprogramma. Het doel hiervan is om de overgang van het PO naar het VO te versoepelen en om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen.

Subsidie voor gelijke kansen

De regeling is bedoeld voor (toekomstige) VO-leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren dan ze tot nu toe laten zien, maar door omgevingsfactoren buiten de school of door de thuissituatie niet of minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten.

Wijzigingen subsidieregeling

De regeling is in februari 2021 gewijzigd. Zo is de doelgroepomschrijving aangepast, er is een nadere uitleg bij de inhoudelijke lijnen en een nadere omschrijving van de informatie die bij de aanvraag moet worden verstrekt. Met de wijziging is het voor VO-scholen mogelijk om aan twee doorstroomprogramma’s deel te nemen. Ook is de lotingsprocedure aangepast. De inzet van middelen komt hierdoor terecht bij de scholen die ze het hardst nodig hebben.

Inhoud doorstroomprogramma

Scholen mogen zelf de inhoud van het doorstroomprogramma bepalen, mits er wordt ingezet op kennis en vaardigheden die binnen de VO-school van belang zijn, en de randvoorwaarden die nodig zijn om in het VO tot leren te komen. Het programma dient in elk geval twee van deze inhoudelijke lijnen te bevatten:

  • cognitieve vaardigheden, bv taal- en leesvaardigheid;
  • metacognitieve vaardigheden, bv gericht op het versterken van zelfstandig leren;
  • aandacht voor omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen.

Activiteiten kunnen worden verricht vanaf het moment van indiening van de aanvraag, tot aan het einde van het eerste leerjaar van het VO.

Subsidie via DUS-I

Het is van belang om al bij de subsidieaanvraag na te denken over de selectie van de deelnemers en de samenwerking met andere scholen. De nieuwe regeling schrijft namelijk voor dat een subsidieaanvraag een onderbouwing bevat hoe de selectie bijdraagt aan het doel van de regeling en hoe de samenwerking tussen de scholen is vormgegeven. De subsidie kan aangevraagd worden via het online aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Op deze website is ook meer informatie te vinden over de subsidieregeling, de aanvraagprocedure en de voorwaarden.

ZIEN in de Klas kan meedenken over de invulling van de subsidie op jouw school. Neem contact met ons op voor meer informatie, bij vragen of als je wilt sparren!

Geef een reactie

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly