Dounia Sayah

Onderwijsadviseur l Orthopedagoog

Talentwoord ‘verbindend doorgronden’

Dounia heeft als onderwijsprofessional veel ervaring in het basis- en voortgezet onderwijs. Zo voert zij orthopedagogische werkzaamheden uit op basisscholen en middelbare scholen. Ook is zij binnen een samenwerkingsverband onder andere inhoudelijk betrokken bij het beoordelen en toewijzen van een passende onderwijsplek voor een leerling. Dounia kan zich helemaal vinden in de missie van ZIEN in de Klas om gelijke kansen voor ieder kind te creëren. Daarom is zij ook actief binnen de expertgroep ‘Gelijke Kansen’, waarbij het haar doel is om kansengelijkheid in het onderwijs landelijk steeds meer op de kaart te zetten en hiermee kansenongelijkheid te verminderen. 

Gelijke kansen voor ieder kind betekent vaak dat een ongelijke behandeling nodig is. Om te bepalen wat nodig is, kan Dounia haar talent ‘verbindend doorgronden’ goed gebruiken. Door vanuit verbinding met de ander en zonder oordeel te luisteren, schept zij een veilig klimaat en kan zij een hulpvraag of probleem goed doorgronden. Met als doel dat zij, eventueel samen met alle betrokkenen, goed kan bedenken wat een kind, de leerkracht en/of ouder nodig heeft. 

Contact