panel

VO Groepsvorming na corona

27mei

Vanaf maandag 31 mei mogen de middelbare scholen hun deuren weer volledig opengooien. Eindelijk kunnen docenten en scholieren weer met elkaar verbinden zonder schermen en wifi. Al is de periode tot de zomervakantie nog maar kort, het heropstarten na een lange periode van thuisonderwijs, brengt uitdagingen met zich mee. Zo vraagt het niet alleen de nodige organisatorische aanpassingen, maar is het groepsvormingsproces ook ineens weer een uitdaging. 

Dat het groepsvormingsproces aan de start van het schooljaar aandacht verdient is niet nieuw. Groepen doorlopen de eerste schoolmaand(en) verschillende fasen, om uiteindelijk in de prestatiefase terecht te komen. De mentor/docent kan een belangrijke, begeleidende rol aannemen in dit groepsvormingsproces. 

Wat je na deze lange schoolsluiting zult merken, is dat de groep teruggevallen zal zijn in een eerdere fase. De groep zal zelfs even starten in de allereerste fase, de oriëntatiefase. Als mentor/docent is het belangrijk je hier bewust van te zijn. Het groepsvormingsproces heeft namelijk invloed op het welbevinden van de individuele leerlingen in de groep. We horen je denken, waar halen we de tijd vandaan dit proces te begeleiden en hier genoeg aandacht aan te besteden? Goed nieuws: een goede voorbereiding is het halve werk. Wij geven je een aantal tips waar je al een heel eind mee komt! 

Oriëntatiefase

In deze fase (1 tot 2 weken) kennen de leerlingen elkaar vaak nog niet. Als leerlingen elkaar al wel kennen, kan het zijn dat de verhoudingen in de groep anders liggen na een vakantie. Het is in deze fase belangrijk om elkaar te leren kennen en samen ervaringen op te doen. Een stevige basis van vertrouwen en emotionele veiligheid zijn hierbij belangrijk.

Wees je ervan bewust dat de groep weer in de oriëntatiefase belandt. Leerlingen kennen elkaar natuurlijk wel, maar het kan zijn dat de onderlinge verhoudingen tijdens de lange periode van thuisonderwijs zijn veranderd. Het zoeken naar veiligheid en acceptatie zal bij de leerlingen opnieuw een rol spelen, vanuit de drang erbij te willen horen. 

Wat te doen in deze fase:
* Probeer tijd te maken om de groep met elkaar in gesprek te laten gaan. Speel een coöperatief spel om het groepsgevoel te versterken.
* Heb oog voor het welbevinden van je leerlingen. Het voeren van individuele leerlinggesprekken is daarbij zeer behulpzaam.

Normeringsfase

Tijdens de fase van storming zijn de leerlingen vertrouwd met elkaar en weten ze wat ze van elkaar kunnen verwachten. Leerlingen komen wat meer uit hun schulp en zoeken naar hun eigen positie in de groep. In deze fase worden vaak de leiders bepaald en worden er subgroepjes gevormd. Dit kan zorgen voor spanningen en conflicten. Dat is niet erg, het hoort erbij. Laat dit zien aan de leerlingen door de conflicten er te laten zijn en ze op een goede manier op te lossen.

In deze fase staan gedragsverwachtingen centraal. Als mentor/docent ben je de natuurlijke leider in de groep, dus zal er naar jou gekeken worden als het gaat om het opstellen van normen, waarden en afspraken binnen de groep.  Door het maken van deze afspraken wordt er veiligheid gecreëerd in de groep. 

Wat te doen in deze fase:
* Spreek de gewenste situatie uit. Wat verwacht je in gedrag van de groep en welke afspraken maken jullie?
* Betrek leerlingen bij het maken van deze afspraken. Als afspraken gebaseerd worden op normen en waarden van de groep, zullen de afspraken een groter draagvlak hebben en dus sneller nageleefd worden. 

Onze afsluitende en algemene tip is: Stel je verwachtingen bij. Denk na over wat je de komende periode tot de zomervakantie wilt bereiken met je groep op sociaal-emotioneel niveau en bedenk wat jij kunt doen om dit, binnen de beperkte tijd die je hebt, te begeleiden. Veel plezier! 

Wil je meer weten over groepsvormingsprocessen en volgend jaar goed van start gaan? Volg dan hier onze e-learning Groepsvorming. 

Geef een reactie

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly