panel

Vormgeven ondersteuningsniveau 2 en 3

31mrt

Voor zorgleerlingen, bijvoorbeeld voor leerlingen met vermoedens van dyslexie of dyscalculie, is het belangrijk dat de extra ondersteuning wordt voortgezet. Juist deze leerlingen hebben het hard nodig de komende tijd om grote leerachterstanden te voorkomen. Bovendien is het voor de dossieropbouw van belang dat de ondersteuning wordt voortgezet en zorgvuldig wordt vastgelegd. Op deze manier kunnen leerlingen met vermoedens van dyslexie en dyscalculie straks eventueel zonder vertraging worden aangemeld voor onderzoek. Maar hoe doe je dat nu op afstand en waar moet je allemaal aan denken als school? Wij hebben een aantal handige tips op een rij gezet:

 • Zet de ondersteuning voort volgens de kwaliteitscriteria die normaalgesproken ook gelden, uitgevoerd door onderwijs-zorgspecialisten die hiertoe bevoegd zijn. Klik hier voor de handreiking voor de handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 3 bij vermoedens van EED.

 • Probeer ondersteuningsniveau 3 online, via videobellen, voor te zetten.

 • Bied de ondersteuning individueel en anders in kleine groepjes (max. 4 leerlingen) aan.

 • Ga na welke middelen en mogelijkheden de leerlingen hebben (denk aan: de thuissituatie, materialen, beschikbare apparaten, een rustige werkplek, het tijdstip, etc.).

 • Maak eventueel gebruik van online oefenmogelijkheden.

 • Maak er een leuke les van met behulp van motiverende materialen, zoals de downloads van Leren Lukt.

 • Documenteer de voortgang van de leerlingen en de wijze waarop de ondersteuning geboden wordt zorgvuldig. In het geval van dyslexie en dyscalculie is het belangrijk dat bij de aanmelding voor onderzoek kan worden aangetoond dat voldaan is aan de eisen.

 • Mocht je willen dat wij de zorg uit handen nemen, dan kan dat! Wij bieden ondersteuning voor lezen, spelling en rekenen. Maar ook op andere gebieden, zoals werkhouding, taakaanpak en zelfvertrouwen.

Wil je meer weten of even overleggen? Wij denken graag met je mee!

Je kunt onze hulplijn Juliëtte tijdens kantooruren bereiken op: 030-2437682 of stuur haar een mail.

REACTIES

 • Audrey Eijsberg, intern begeleider, CBS De Ark, Makkum

  Graag willen we de ondersteuningsniveaus 2 en 3 beter vormgeven binnen onze school. Voor lezen en spelling (dyslexie) lukt dit prima en voldoen we hieraan, mede dankzij de handreiking die geschreven is. Voor rekenen (dyscalculie) kan ik maar geen handreiking vinden. Kunnen jullie me hieraan helpen, zodat we dit ook beter kunnen vormgeven binnen onze school?

Geef een reactie

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly