Artikel

Met lef op weg!

Kwalitatief goed onderwijs bieden en tegelijkertijd door ontwikkelen met een bevlogen, betrokken en enthousiast team. Dat willen we toch allemaal?

Het beste onderwijs voor alle kinderen is een grote uitdaging in deze tijd van lerarentekort en de afgelopen corona jaren. Hoe blijf je kwalitatief goed onderwijs geven en hoe zorg je tegelijkertijd voor schoolontwikkeling? Hoe zorg je ervoor, dat de doelen voor het schooljaar vanuit het jaarplan en schoolplan uitgevoerd worden? En hoe maak je daarin de goede keuzes?

Het is een grote uitdaging en de rol van de schoolleider en het managementteam (MT) is daarin essentieel. Niet alleen de leerkracht doet er toe, maar zeker ook de schoolleider doet er toe! Een plan uitvoeren met doelen op onderwijskundig- en organisatieniveau, ICT, personeel en huisvesting is zonder externe uitdagingen al een hele klus. Dit vraagt dus om goed inzicht in de mogelijkheden binnen de organisatie, een goede planning, een goede route op weg naar de doelen en lef!

Lef? Ja, lef! Lef om soms ook even een pas op de plaats te maken. Lef om keuzes te maken in de ontwikkelingen die er toe doen. Er is zoveel dat je op je pad in het onderwijslandschap tegenkomt en zoveel is zó leuk! Maar koers en focus houden op de juiste weg vraagt om de juiste keuzes te maken bij een tweesprong. Niet te kijken naar wat leuk is, maar wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen en de school.

Een voorbeeld: Enthousiast komt juf Carla de directiekamer binnen: ‘Zeg Thea, we hebben het tijdens de lunch met elkaar toch al vaak over het vergroten van het eigenaarschap van onze leerlingen gehad? Iedereen is daar zo enthousiast over iedere keer. Nu heb ik even overlegd met Pieter en we hebben deze teamcursus gevonden. Hoe leuk is dat?’
Thea (de schoolleider) geeft aan, dat ze het een heel leuk idee vindt en dat we dat in het team dan nog even moeten bespreken. ‘Toevallig is er vanmiddag een teamvergadering. Ik voeg het er wel even aan toe voor de laatste 5 minuten.’
Die middag op de teamvergadering is iedereen enthousiast: ‘Wat een leuke training! Gaan we doen!’

Wat het team en de schoolleider hierboven (onbewust) doen, is afwijken van de koers van de school. Dat is lef, zou je zeggen! Ze gaan er voor!
Maar dat is nu net wat ik niét bedoel met lef. Lef hebben, is op deze momenten de doelen voor het schooljaar erbij te pakken. Wat willen we met elkaar bereiken? Waarom wilden we dat bereiken? Past deze ontwikkeling daar bij? Hebben we tijd om ons hierin te verdiepen op onze schoolagenda?

Daarnaast doet Carla voor komen of het meerdere keren is besproken. Tijdens de lunch is dit inderdaad besproken. Maar heeft het team tijdens de lunch het onderwerp met elkaar uitgediept? Is er gekeken of het past bij de missie en visie van de school en of het aansluit bij de huidige ontwikkelingen? Hebben ze gekeken wat het betekent voor de leerlingen, de ouders en zichzelf? Hebben ze (wetenschappelijke) artikelen gelezen over welke invloed deze ontwikkeling heeft op de resultaten van de school?
Het gevaar is dat het team uiteindelijk, door het ontbreken van visie en een goed plan, in verwarring raakt en chaos gaat ervaren. Daarmee is de kans ook groot dat deze ontwikkeling moeizaam van de grond komt of niet de gewenste effecten heeft en zorgt voor frustratie en dus weerstand.

Natuurlijk kun je niet altijd vermijden dat er ontwikkelingen op je pad komen die je toch oppakt. Maar durven vast te houden aan je planning en vanuit de visie en kernwaarden van je school beslissingen nemen, daar is dus soms echt lef voor nodig.

Een volgende keer kom ik terug op ‘Lef hebben’ om binnen je uitgezette route een weg op te gaan, die andere scholen nog niet zo vaak hebben ondernomen.

ZIEN in de Klas kan jullie school helpen om met lef de ontwikkelingen op het juiste pad te houden. Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek. We helpen je graag!

door Mariëlle van Wijk

Onderwijsadviseur l Interim Schoolleider

Deel dit artikel!