Begaafdheid

Diagnostiek van meer- en hoogbegaafdheid

Wanneer er vermoedens zijn van (hoog)begaafdheid bij uw kind, kan het helpend zijn om middels onderzoek meer zicht te krijgen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Bij ZIEN in de Klas kunnen we door middel van diagnostiek meer zicht krijgen op het cognitief potentieel en de zijnskenmerken passend bij mogelijke (hoog)begaafdheid. Vervolgens vertalen we deze onderzoeksgegevens samen met ouders en school naar praktische doelen en concrete handelingsadviezen.

Een onderzoek start met een korte intake, waarin we met elkaar bepalen wat er nodig is qua diagnostiek om meer zicht te krijgen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Vervolgens kan een onderzoek bestaan uit een uitgebreide intake met ouders en school, intelligentieonderzoek, gesprek met uw kind, observaties van de taakaanpak en mindset tijdens het onderzoek of in de klas.  We werken graag vraaggericht en op maat. 

Interesse?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682.