Gelijke kansen
voor ieder kind

Over de ZIEN Foundation

Gelijke kansen voor elk kind. Dat vinden we bij ZIEN in de Klas ontzettend belangrijk. Niet voor niets is onze missie: ‘Alle klassen gelukkig zien & gelijke kansen voor elk kind’. Met onze ZIEN Foundation (opgericht in 2019) willen we hieraan bijdragen door steun te bieden aan het individuele kind. Dat doen we vanuit onze wens om voor een kind het verschil te kunnen maken tijdens zijn of haar tijd op de basisschool.

Tijdens hun werk ontmoeten onze collega’s allerlei kinderen op de scholen waar zij aan het werk zijn. En altijd is er wel een kind (of een aantal kinderen) dat om een of meer redenen minder kansen krijgt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Onze Foundation zet zich in om ook díe kinderen hun volledige potentie te kunnen laten benutten.

Waarom minder kansen?

We ontmoeten kinderen waarvan de ouders bijvoorbeeld geen gezonde lunch of andere dingen in relatie tot school kunnen betalen. Of het kind krijgt te weinig hulp bij het maken van huiswerk, omdat de ouders de taal niet machtig zijn. Dat laatste kan ook een reden zijn waardoor de ouders meer moeite hebben met het voeren van gesprekken met de school. Maar we zien ook kinderen die door de leerkracht (onbewust) een te laag schooladvies hebben gekregen. Bijvoorbeeld omdat de leerkracht denkt dat de ouders geen steun bieden bij het maken van huiswerk. We komen kinderen tegen die thuis weinig stimulans krijgen of waarvan de ouders zijn of haar talent niet zien en dus ook niet bekrachtigen. Ook kan een kind te maken hebben met vooroordelen op basis van kleur, afkomst of het opleidingsniveau van de ouders.

Er kunnen dus legio redenen zijn waarom bepaalde kinderen minder kansen krijgen. Kansen die de ZIEN Foundation hen wél wil geven.

Praktische ondersteuning voor kinderen

Ieder kind is anders en elke situatie ook. We kijken daarom heel gericht naar het individuele kind: wat is er aan de hand en hoe kunnen wij een extra steuntje in de rug geven? Wat we doen om te helpen verschilt dus per situatie en sluit altijd aan op de behoefte van het individuele kind. We kunnen bijvoorbeeld in gesprek gaan met het kind over wat het bezighoudt. Of we geven extra begeleiding bij het lezen, om het kind zich competenter te laten voelen en om meer plezier in het lezen te krijgen. Een bezoekje aan de bibliotheek of een museum kan ook een idee zijn, om de leefwereld van het kind groter te maken. We zetten datgene in waar dit specifieke, individuele kind iets aan heeft.

Een steuntje in de rug voor de ouders

Soms kunnen we een kind juist helpen door in gesprek te gaan met zijn of haar ouders. We laten de ouders van het kind zien hoe ze hun kind beter kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld omdat het kind bepaalde begeleiding of support mist. Een andere keer zitten we met de ouders om tafel om de wirwar van termen uit te leggen die aan de orde komen bij het kiezen van goed vervolgonderwijs. Ook hier bekijken we per situatie hoe we het beste kunnen helpen.

Jeugdeducatiefonds

De ZIEN Foundation doneert jaarlijks een bedrag aan het Jeugdeducatiefonds. Dit fonds steunen we niet alleen financieel. We bieden scholen ook trainingen aan die hen helpen kansengelijkheid te vergroten. Zeker als een school met zowel het Jeugdeducatiefonds als met ZIEN in de Klas samenwerkt, kijken we hoe we die kansengelijkheid binnen die school zo optimaal mogelijk kunnen maken.

Kunnen we iets voor jullie doen?

Werken jullie als school met ons samen en zien jullie een leerling die onze hulp hard nodig heeft? Vraag je niet langer af of wij via de ZIEN Foundation iets kunnen betekenen, maar neem gewoon contact met ons op. We kijken graag met jullie mee naar de mogelijkheden.