panel

ZIEN in de Klas-Foundation

18mrt

Missie:

De missie van onze foundation is om bij te dragen aan gelijke kansen voor kinderen. Zodat  kinderen met dezelfde talenten, ongeacht financieel beperkte middelen, achtergrond of opleidingsniveau van ouders zichzelf naar hun potentie kunnen ontwikkelen.

Uit recente onderzoeken weten we dat de kansenongelijkheid leidt tot onderschatting van leerlingen, wat oa. leidt tot een te laag schooladvies, ouders weten vaak de weg niet te vinden waar ze hulp kunnen krijgen en laten we het lerarentekort niet onbenoemd laten waardoor het moeilijker wordt de basisvaardigheden van alle leerlingen goed op orde te hebben. Helaas is het moeilijk om het effect van onderwijsvernieuwingen te meten omdat je naar een paar jaar vaak niks meer hoort van de onderwijsvernieuwingen (G. Ledoux, Kohnstamminstituut). Daarom willen wij met onze foundation bijdragen aan gelijke kansen en kiezen er bewust voor dat op persoonlijk en individueel niveau aan te pakken, dat doen wij samen met andere partners zoals bedrijven in de wijken van de scholen die deze missie delen.

Wij zijn momenteel een aantal projecten aan het opzetten èn sluiten aan bij bestaande projecten voor gelijke kansen omdat er al veel geweldige initiatieven gestart zijn.

Wat kunnen en willen we bijvoorbeeld doen?

  • Kansarme kinderen, die door welke omstandigheid dan ook in een kwetsbare en ongelijke positie terecht zijn gekomen, koppelen aan bedrijven/weldoeners die een opvangtraject voor hen willen funden. ZIEN in de Klas foundation verzorgt dit traject dan op basis van een kostprijs.
  • Koppelen bedrijven en hun medewerkers aan scholen om 1 uur per week kwetsbare kinderen op school te helpen, bijvoorbeeld door voor of samen te lezen.
  • We geven een training aan ouders hoe zij goed voorbereid een 10-minutengesprek in kunnen gaan, welke vragen kunnen zij stellen, hoe kunnen ze onderwijsondersteunend zijn voor hun kinderen?
  • We zitten klaar met een pot thee voor kinderen na school die dat nodig hebben en voeren gesprekken met als doel het vertrouwen in eigen kunnen te vergroten.

ZIEN in de Klas foundation fungeert als ‘matchmaker’, coördineert het traject, voert uit waar dat kan en speurt naar geldschieters, mooie bestaande initiatieven en mensen die hierin in welke vorm dan ook iets willen betekenen voor deze kinderen die dit verdienen!

Geef je op:

Als je graag je steentje bij wilt dragen, of je wilt je als school opgeven voor bovenstaande bemiddeling, geef je dan hier op: foundation@zienindeklas.nl

 

Dank aan:

  • BartJan Commissaris, Samen Slim, basisschool de Polsstok
  • Allard Droste, www.hetkaneenvoudig.nl, hagelswag.com
  • Edu Verhoeven, Sincere-IT, www.sincere.nl
  • Mas Lubbers, Presenter, www.presenter.nl

 

It takes a village to raise a child. 

Geef een reactie

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly