Begaafdheid

Diagnostiek van meer- en hoogbegaafdheid

Wanneer er bij een leerling of groep leerlingen vermoedens zijn van (hoog)begaafdheid, kan ZIEN in de Klas meedenken met school (en ouders). Door middel van onderzoek en observaties kan er meer zicht verkregen worden op de cognitieve vaardigheden en de positieve/ belemmerende factoren van een leerling. We geven daarbij graag meer inzicht in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de (hoog)begaafde leerling(en) en vinden het daarbij belangrijk om direct de vertaling naar de praktijk te maken: wat heeft deze leerling nodig in deze klas? 

Naast het adviseren op leerling niveau, kunnen we ook op schoolniveau meedenken over beleid (bijvoorbeeld gericht op het signaleren, handelen in de klas of het opzetten van een HB-voorziening) of een team meenemen in kennis over hoogbegaafdheid en het aanleren/ oefenen van vaardigheden die er nodig zijn in de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen.

Interesse?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Dan kun je contact met ons opnemen via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682.