Supervisie

Wij bieden verschillende soorten supervisie aan

Wat is supervisie in het OG opleidingstraject?
In supervisie komen praktische en theoretische scholing en persoonlijke vorming bij elkaar. In opleidingsverband biedt supervisie een ‘vrije ruimte voor leren en experimenteren’, doordat een ‘onafhankelijke’ supervisor de supervisant in zijn of haar leerproces begeleidt en stimuleert. De verslagen waarmee in de supervisie gewerkt wordt, zijn het reflectieverslag naar aanleiding van een eerdere supervisiesessie en de inbreng uit de eigen werksituatie voor bespreking in de volgende sessie. 

Eisen vanuit de NVO met betrekking tot supervisie 
De NVO stelt een aantal eisen aan de supervisie aan Orthopedagoog-Generalisten in opleiding. Daarvoor kan de website van de NVO geraadpleegd worden. 

Wat biedt ZIEN in de Klas?
ZIEN in de Klas heeft ruime ervaring met het superviseren van Orthopedagoog-Generalisten in opleiding. Het traject zal op maat worden afgestemd en voldoet in ieder geval aan de eisen die de NVO stelt. Aan de start van het supervisietraject wordt een contract opgesteld en een supervisieplan waarin de leerdoelen geformuleerd worden. Aan het eind van de supervisie ontvangt de supervisant van de supervisor een supervisieverklaring. De begeleiding vindt plaats in Maarssen, Amsterdam of Amstelveen. Eventueel kunnen sommige sessies ook online plaatsvinden.

Wat is de NVO Basisaantekening diagnostiek?
Aanvullend op de registratie NVO Basis-Orthopedagoog kunnen NVO-leden de NVO Basisaantekening diagnostiek behalen. Daarmee wordt aangetoond dat er bovenop het verplichte universitaire programma uitgebreide praktijkervaring is opgedaan op het taakgebied diagnostiek. Deze praktijkervaring omvat drie casus die zijn gedaan onder supervisie van en beoordeeld en goedgekeurd door een erkend supervisor.

Eisen
Voor het behalen van de Basisaantekening diagnostiek is praktische orthopedagogische werkervaring op het taakgebied diagnostiek binnen de stage van de universitaire opleiding noodzakelijk. Diegenen die niet al tijdens de studie aan de eisen hebben voldaan kunnen de NVO Basisaantekening diagnostiek ná afstuderen behalen onder supervisie van een erkend supervisor (totaal 20 uur supervisie).

Wat biedt ZIEN in de Klas?
ZIEN in de Klas heeft ruime ervaring met het superviseren van Basis-Orthopedagogen bij het behalen van hun diagnostiekaantekening. Het traject zal op maat worden afgestemd en voldoet in ieder geval aan de eisen die de NVO stelt. De begeleiding vindt plaats in Maarssen, Amsterdam of Amstelveen. Eventueel kunnen sommige sessies ook online plaatsvinden.

Wat is het SKJ?
De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is een groeiende, daadkrachtige organisatie die professioneel geautomatiseerd is en continu aan kwaliteitscontrole doet. 

Wat biedt ZIEN in de Klas?
ZIEN in de Klas heeft ruime ervaring met het superviseren van Basis-Orthopedagogen bij het behalen van hun herregistratie SKJ. De supervisie kan zowel individueel als in een groep van twee tot drie orthopedagogen plaatsvinden. Het traject zal op maat worden afgestemd en voldoet in ieder geval aan de eisen die het SKJ stelt. De begeleiding vindt plaats in Maarssen, Amsterdam of Amstelveen. Eventueel kunnen sommige sessies ook online plaatsvinden.

Interesse?

Neem voor meer informatie contact met op NVO Supervisor Maaike Losekoot MSc. via m.losekoot@zienindeklas.nl of 030-243 76 82.