Dyslexie

Vermoeden van dyslexie?

Als er sprake is van dyslexie, wordt dit in de regel in het basisonderwijs opgemerkt. In een enkel geval kan in het basisonderwijs nog niet met zekerheid vastgesteld worden of er sprake is van dyslexie. Dan kan op het VO alsnog het vermoeden van dyslexie bestaan. In dergelijke uitzonderingsgevallen kan een dyslexieonderzoek in het VO overwogen worden. Zo kan meer duidelijkheid verkregen worden over onderliggende en verklarende factoren en de bijpassende begeleiding die de leerling nodig heeft. 

Hoe ziet het traject eruit?

Om een leerling aan te melden voor dyslexieonderzoek VO hebben wij een aantal gegevens nodig. Aanmelding gebeurt via het ZIEN Portaal, waarbij zowel ouders als mentor het intakeformulier invullen. Ouders zijn daarnaast verantwoordelijk voor het uploaden van de LOVS gegevens, de handelingsplannen van de basisschoolperiode en het rapport van groep 8. Ook wordt een vakdocent (NE, EN, DU of FR) gevraagd gegevens aan te leveren. De aanvraag wordt inhoudelijk gescreend om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor de zorg. De kosten van een screening zijn €112,-. Bij het screenen hanteren we de volgende richtlijnen:

  • Er moet sprake zijn van een achterstand in vergelijking met de intelligentie en het leerrendement op overige vakken.
  • Zit de leerling in klas 1 of 2 → De leerling heeft gedurende 3 tot 6 maanden 1x in de week 60 minuten extra begeleiding ontvangen (op school of privé). Zit de leerling in klas 3 of hoger dan is extra hulp niet meer vereist.
  • Is er sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit), dan moet deze onder controle zijn.

Het kan zijn dat er nog aanvullende informatie nodig is van de school of ouders. De medewerker van ZIEN in de Klas neemt in dat geval rechtstreeks contact op. Als het gehele dossier gescreend is, vindt overleg met ouders plaats.

Als de screening uitwijst dat een leerling in aanmerking komt voor dyslexieonderzoek, ontvangen school of ouders hiervoor een offerte. Bij VMBO leerlingen is een intelligentieonderzoek vereist. Als in de afgelopen twee jaar al een intelligentiebepaling gedaan is gedaan, gebruiken we de gegevens uit dit onderzoek en hoeft niet opnieuw een intelligentiemeting afgenomen te worden.

Het onderzoek vindt plaats op school of bij ons op kantoor in Maarssen. Aan de hand van de resultaten van het dyslexieonderzoek beoordelen we of er sprake is van dyslexie. De resultaten van het dyslexieonderzoek worden vastgelegd in een verslag. Bij het adviesgesprek ontvangen ouders altijd een verslag van het onderzoek.

Kosten inclusief IQ onderzoek: €1064,-
Kosten zonder IQ onderzoek: €952,-

Zodra de offerte geaccepteerd is, neemt de onderzoeker contact op om het onderzoek in te plannen.

Al onze collega’s zijn geregistreerd bij het SKJ

In het bezit van het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)

lid van BDZA Branchevereniging Dyslexiezorgaanbieders

Jeugdhulp ISO 9001:2015 gecertificeerd

Interesse?

Wil je meer informatie over dyslexieonderzoek? Dan kun je contact met ons opnemen via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682. Je kunt een leerling ook direct aanmelden via ons ZIEN portaal.