Dyscalculie

Het onderzoek naar dyscalculie

Dyscalculie is een hardnekkig probleem in het leren en automatiseren van het rekenen. Ondanks extra ondersteuning bij het rekenen, blijft er een achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten bestaan. Naar schatting heeft in Nederland zo’n 2 tot 3% van de leerlingen dyscalculie. Als een leerling met een rekenachterstand ondanks extra ondersteuning niet vooruit gaat, kan er sprake zijn van dyscalculie. Verder onderzoek naar onder andere intelligentie, rekenvaardigheden en geheugen is dan nodig om dit vast te stellen.

Mogelijke kenmerken van dyscalculie bij een kind:

  • moeite met het automatiseren van rekenfeiten uit het geheugen bijvoorbeeld bij het leren van de tafels of voor eenvoudige sommen de telrij blijven gebruiken;
  • moeite met het correct uitvoeren van stappenplannen in een rekenprocedure;
  • moeite met het correct plaatsen van de getallen op de getallenlijn;
  • door elkaar halen van cijfers in grote getallen;
  • moeite met inschatten van tijd en klokkijken;
  • tekort aan inzicht in het getallensysteem.

Om een kind aan te melden voor dyscalculie onderzoek hebben wij een aantal gegevens nodig. Aanmelding gebeurt via het ZIEN Portaal, waarbij zowel ouders als school het intakeformulier invullen. De school is daarnaast verantwoordelijk voor het uploaden van de LOVS gegevens en de handelingsplannen. Wanneer we een compleet dossier ontvangen, wordt deze inhoudelijk gescreend om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor onderzoek. De screener (tevens hoofdbehandelaar) koppelt na het screenen een orthopedagoog aan het dossier in het ZIEN Portaal. Deze orthopedagoog plant samen met school en ouders het onderzoek in.

Het dyscalculieonderzoek neemt meestal 2 dagdelen in beslag. Het onderzoek vindt bij voorkeur op de eigen school van uw kind plaats. De gegevens van het onderzoek worden door de orthopedagoog en de hoofdbehandelaar samen geanalyseerd. Hieruit blijkt of er sprake is van dyscalculie. De orthopedagoog schrijft een verslag met gerichte adviezen, deze worden besproken in een eindgesprek met u als ouders. Wanneer u daarvoor akkoord geven, sluit school bij dit gesprek aan.

Een dyscalculieonderzoek wordt helaas niet vergoed vanuit de gemeente. Dat betekent dat school of ouders het onderzoek en/of de behandeling bekostigen.

Ouders kunnen een onderzoek wel particulier aanvragen, maar we hebben wel altijd gegevens nodig van de school (LOVS en handelingsplannen).

Interesse?

Wil je meer informatie over rekenproblemen en dyscalculie? Dan kun je contact met ons opnemen via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682. Je kunt een leerling ook direct aanmelden via ons ZIEN portaal.