Alle KLASSEN
GELUKKIG
en
GELIJKE KANSEN
voor IEDER KIND

Over ons

ZIEN in de Klas is niet zomaar een onderwijsadviesbureau. We hebben een ambitieuze missie. En dat is dat we álle kinderen in iedere klas in Nederland gelukkig willen ZIEN en voor ieder kind gelijke kansen willen.

De basis hiervoor is een goede relatie tussen leerkracht en leerlingen. Het is dat stevige fundament van de school waaraan wij graag mee bouwen door handelingsgericht en oplossingsgericht te werken. Zodat elke leerling kan profiteren van het onderwijsaanbod. Onze kracht zit erin dat we daarbij juist kijken naar wat leerlingen wél kunnen.

Drie in één

ZIEN in de Klas werkt in bijna heel Nederland. Wij bieden onderwijsadvies, dyslexiezorg en praktische producten ter inspiratie van het onderwijs. Deze drie onderdelen zijn ondergebracht  in drie verschillende BV’s die elk hun individuele en ambitieuze doel hebben:

  1. ZIEN in de Klas wil het beste onderwijsadviesbureau van Nederland zijn, zodat elke school samen met ons met plezier aan nóg beter onderwijs werkt.
  2. Jeugdhulp BV wil de beste dyslexiezorgaanbieder van Nederland zijn met kwalitatief hoogwaardige dyslexiebehandelingen.
  3. Uitgeverij ZIEN in de Klas BV inspireert leerkrachten en leerlingen met praktische producten voor het basisonderwijs.

Missie en visie

Bij ZIEN in de Klas werken we met al onze collega’s aan onze gezamenlijke missie: alle klassen gelukkig & gelijke kansen voor ieder kind. 

De basis van ons werk is handelings- en oplossingsgericht werken. Het belangrijkste daarbij is dat wij aansluiten op de behoeften van individuele leerlingen, klassen en scholen. Het is de veilige en intensieve samenwerking die onze relatie met individuele scholen kenmerkt. Vanuit die positie zijn we graag de critical friend voor leerkracht, IB’er en directie. Samen werken we aan onze gezamenlijke visie: alle kinderen hebben toegang tot het best mogelijke onderwijs en kunnen zich hierdoor maximaal ontwikkelen. In de samenwerking met elkaar, ouders, leerlingen en scholen vinden wij betrokkenheid en flexibiliteit belangrijk en ook dat wij dit samen doen.

Kernwaarden

Plezier, kwaliteit én samen groeien. Deze kernwaarden hebben we met elkaar bepaald en zijn de centrale basis van waaruit we samenwerken binnen ZIEN in de Klas. Wij zien dat deze kernwaarden bijdragen aan zowel de hoge kwaliteit van onze dienstverlening richting onze opdrachtgevers, als aan het werkgeluk van onze collega’s. Voor ons zijn dit de basis ingrediënten voor een organisatie die zowel extern als intern succesvol wil zijn en blijven.

Maatschappelijk en duurzaam

Bij ZIEN in de Klas willen wij zoveel mogelijk maatschappelijk en duurzaam ondernemen. Zo zijn wij bewust bezig om de mogelijke milieu-impact van onze bedrijfsactiviteiten tot een minimum te beperken. Voorbeelden zijn:

  • We pakken waar mogelijk de fiets of maken gebruik van het openbaar vervoer
  • Als het niet noodzakelijk is, printen we niet
  • Activiteiten/evenementen binnen ZIEN in de Klas worden georganiseerd vanuit een zoveel mogelijk duurzaam en maatschappelijk verantwoord oogpunt. 
  • Op interne studiedagen eten we vegetarisch
  • Onze boodschappen doen we zoveel mogelijk bij bedrijven met een maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld bij bedrijven die werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return). 

Hoe werken wij?

Met praktische onderwijsadviseurs

Naast een universitaire opleiding pedagogiek of psychologie, hebben wij veelal een onderwijsachtergrond (PABO)

Op maat

Op maat naar wens en vraag van de school

Op school

In een vertrouwde omgeving voor de leraar en leerling

Handelingsgericht

Altijd een advies waarmee je verder kunt

Ons team

Onze samenwerkingen

Lef Onderwijskwaliteit